MAGDALA

The source-page: http://www.umilta.net/Magdala.html JIM MCKAY İncil’deki önemli rolüne rağmen Mary Magdalene hakkında çok az şey biliyoruz. Yüzyıllar boyunca onun hakkındaki

Continue reading »