Ünlü Fizikçiler

The source-page: http://cnr2.kent.edu/~manley/physicists.html 

Klasik Dönem

William Gilbert 1544-1603
İngilizce
Dünya dev bir mıknatıs olduğunu hipotezi
Galileo Galilei 1564-1642
İtalyan
gerçekleştirilen temel gözlem, deneyler ve astronomi ve fizik matematik analizi; keşfedilen dağlar ve Ay’da kraterlerin, Venüs’ün evreleri ve Jüpiter’in en büyük dört uydusu: Io, Europa, Callisto ve Ganymede
Willebrod Snell 1580-1626
Hollandalı
kırılma keşfedilen hukuku (Snell yasası)
Blaise Pascal 1623-1662
Fransız
Kapalı bir sıvıya uygulanan basınç sıvısının her parçası için ve kabın duvarları (Pascal prensibi) hiç eksilmeden iletilir keşfetti
Christiaan Huygens 1629-1695
Hollandalı
Şimdi “Huygen prensibi” olarak bilinen bir ışık basit bir geometrik dalga teorisi, önerilen; saatlerin içinde sarkacın öncülük kullanımı
Robert Hooke 1635-1703
İngilizce
elastikiyet Hooke yasasını keşfetti
Sir Isaac Newton 1643-1727
İngilizce
yerçekimi ve mekaniği ve icat diferansiyel hesabın gelişmiş kuramlar
Daniel Bernoulli 1700-1782
İsviçre
Şimdi Bernoulli ilkesi olarak bilinen sıvı akışının temel ilişkiyi geliştirdi
Benjamin Franklin 1706-1790
Amerikan
İlk Amerikan fizikçi; diye adlandırılan elektrik yükünün karakterize iki çeşit, “olumlu” ve “olumsuz”
Leonard Euler 1707-1783
İsviçre
akışkan dinamiği, ay yörünge teorisi (gel-git) ve mekanik temel katkılarının; Ayrıca klasik matematik tüm bölgelerine prolifically katkıda
Henry Cavill 1731-1810
İngiliz
bulunan ve hidrojen incelenmiştir; Newton yerçekimi sabiti ölçmek için birinci; kitle hesaplanmış ve Dünya’nın yoğunluğunun ortalama
Charles Augustin de Coulomb 1736-1806
Fransız
elastikiyet, elektrik ve manyetizma üzerine deneyler; iki yük arasındaki kuvvetin deneysel doğasını kurulmuş
Joseph-Louis Lagrange 1736-1813
Fransız
Analitik mekaniğin gelişmiş yeni yöntemler
James Watt 1736-1819
İskoç
Modern yoğuşma buhar motoru ve bir santrifüj vali icat
Alessandro Volta Sayısı 1745-1827
İtalyan
Elektriğin çalışmada öncü; ilk elektrikli pil icat
Joseph Fourier 1768-1830
Fransız
ısı yayılımı yöneten diferansiyel denklem kurulmuş ve sinüs sonsuz dizi oluşturulması bunu çözmüş ve işlevleri çok çeşitli yaklaşan yeteneğine kosinüsler
Thomas Young 1773-1829
İngiliz
ışık ve renk okudu; ışığın dalga doğasını gösteren kendi çift yarık deney için bilinen
Jean-Babtiste Biot 1774-1862
Fransız
Işığın polarizasyonu okudu; manyetik alan yoğunluğunun bir tel üzerinden akan akım tarafından belirlenmiş olan eş ortaya telden mesafe ile ters orantılı olarak değişir
André Marie Ampère 1775-1836
Fransız
elektrodinamik babası
Amedeo Avogadro 1776-1856
İtalyan
Aynı hacimde, basınç ve sıcaklıkta tüm gazların atomu aynı sayıda gelişmiş hipotez
Johann Carl Friedrich Gauss 1777-1855
Alman
“Gauss’ yasa” da dahil olmak üzere formüle edilmiş ayrı elektrostatik ve elektrodinamiksel hukuk kuralları; sayılar teorisi, diferansiyel geometri, potansiyel teori, yer manyetik teorisi ve gezegen yörünge hesaplama yöntemlerinin gelişmesine katkıda
Hans Christian Oersted 1777-1851
Danimarkalı
bir teldeki akım manyetik etkiler üretebilir keşfedilmiştir
Sir David Brewster 1781-1868
İngilizce
Tamamen polarize olduğu yansıyan ışığı üretir geliş açısı veren çıkarılabilir “Brewster Yasası”; kaleydoskop ve stereoskop icat ve spektroskop geliştirilmiş
Augustin-Jean Fresnel 1788-1827
Fransız
ışık dalgalarının incelenmiştir enine doğası
Georg Ohm 1789-1854
Alman
Geçerli akışı (Ohm kanunu) potansiyel farkı ile orantılı ve direnci ile ters orantılıdır keşfetti
Michael Faraday 1791-1867
İngilizce
keşfedilen elektromanyetik indüksiyon ve tasarlanmış birinci elektrik transformatörü
Felix Savart 1791-1841
Fransız
manyetik alan yoğunluğunun bir tel üzerinden akan akım tarafından belirlenmiş olan eş ortaya telden mesafe ile ters orantılı olarak değişir
Sadi Carnot 1796-1832
Fransız
Termodinamiğin bilimi kurdu
Joseph Henry 1797-1878
Amerikan
elektromanyetik olayların geniş temel çalışmaları gerçekleştirilmiştir; geliştirilen ilk pratik elektrik motoru
Hıristiyan Doppler 1803-1853
Avusturya
ses dalgaları ile deneyler; Kaynak ile gözlemci arasında göreceli hareket için dalgasının dalga boyu belirgin değişim için bir ifade edilen
Wilhelm E. Weber 1804-1891
Alman
hassas manyetometreler geliştirilen; elektrodinamik çalışmış ve maddenin elektriksel yapısı
Sir William Hamilton 1805-1865
İrlandalı
En küçük etki prensibi ve klasik mekaniğin Hamilton formunu geliştirdi
James Prescott Joule 1818-1889
İngiliz
ısı tespit mekanik eşdeğeri
Armand-Hippolyte-Louis Fizeau 1819-1896
Fransız
Işık hızının birinci yeryüzü ölçümü yapılan; İlk interferometreler biri icat; Daguerreotype’larından Güneşin ilk fotoğraflarını çekti; ses ile ilgili olarak, Doppler etkisi de geçerli olması gerektiği ileri  bir dalga hareketi ışık özellikle de
Jean-Bernard,-Leon Foucault 1819-1868
Fransız
doğru ışık hızı ölçülür; jiroskop icat; Dünya’nın dönüşünü gösterdi
Sir George Gabriel Stokes 1819-1903
İngiliz
bağımsız bir şekilde, akışkan mekaniği (veya hidrodinamik) Navier Stokes denklemlerinin keşfederek viskoz sıvıların hareketini tarif; belirli yüzey integrali hattı integralleri indirgenebilir hangi gelişmiş Stokes teoremi; keşfedilen floresan
Hermann von Helmholtz 1821-1894
Alman
Termodinamiğin gelişmiş ilk yasası, enerjinin korunumu ifadesi
Rudolf Clausius 1822-1888
Alman
Termodinamiğin gelişmiş ikinci yasası, evrenin entropi her zaman artar açıklamada
Lord Kelvin
(William Thomson doğumlu)
1824-1907
İngiliz
Termodinamik gelişime özü, mutlak sıcaklık ölçeği önerilen
Gustav Kirchhoff 1824-1887
Alman
Spektral analiz üç yasa ve elektrik devresi üç analiz kurallarını geliştirildi; Ayrıca optik katkı
Johann Balmer 1825-1898
İsviçre
gelişmiş ampirik formülü hidrojen tanımlamakta
Sir Joseph Wilson Swan 1828-1914
İngiliz
bir karbon-lif akkor ışık geliştirildi; Kalıcı pigment fotoğraf baskısı için karbon süreci patentli
James Clerk Maxwell 1831-1879
İskoç
elektromanyetizma teori ortaya attı; Gazların kinetik teorisi geliştirdi
Josef Stefan 1835-1893
Avusturya
çalışılan kara cisim radyasyon
Ernst Mach 1838-1916
Avusturya
yüksek hızda bir sıvı ile bir nesnenin hareket ( “Mach sayısı” akışkan içinde ses hızına nesnenin hızına oranını verir) ortaya çalışılan durumlar; Bir nesnenin atalet nesne ve evrenin geri kalanı arasında etkileşime bağlı olduğunu belirtmektedir önerilen “Mach ilkesi”
Josiah Gibbs 1839-1903
Amerikan
gelişmiş kimyasal termodinamik; serbest enerji ve kimyasal potansiyelin tanıtılan kavramlar
James Dewar 1842-1923
İngiliz
Sıvılaştırılmış azot düşük sıcaklık çalışmaları için önemlidir Dewar şişesi, icat
Osborne Reynolds 1842-1912
İngiliz
hidrolik ve hidrodinamik alanlarına katkıda; türbülans için gelişmiş matematiksel çerçeve ve birçok sıvı akışı deneylerinde dinamik benzerlik ve doğru modelleme için bir ölçüt sağlayan “Reynolds sayısını,” tanıtıldı
Ludwig Boltzmann 1844-1906
Avusturya
gelişmiş istatistiksel mekanik ve gazların kinetik teorisine uyguladı
Roland Eötvös 1848-1919
Macar
yerçekimi ve atalet kitlesinin gösterdi denklik
Oliver Heaviside 1850-1925
İngilizce
elektromanyetizma gelişimine katkıda; Operasyonel taşı kişiye ve vektör hesabı için, modern gösterimi icat; Heaviside tabakasının tahmin varlığı (Dünya’nın iyonosfer tabakası)
George Francis FitzGerald’ın 1851-1901
İrlandalı
Cesetleri (Lorentz-FitzGerald’ın kasılmasını) hareketli farazi kısaltma Michelson-Morley deneyinin sonucunu açıklamak
John Henry Poynting 1852-1914
İngiliz
Elektromanyetik dalgaların enerji akışı (şimdi Poynting vektör olarak adlandırılır), bir denklem ile hesaplanabilir göstermiştir ki,
Henri Poincaré 1854-1912
Fransız
kurulan nitel dinamikleri (dinamik sistemlerin matematiksel teori); topoloji yarattı; üç cisim sorunun çözümüne katkıda; birinci belirleyici kaos birçok özellikleri tarif; Özel görelilik gelişimine katkıda
Janne Rydberg 1854-1919
İsveçli
Birçok elemanların spektrumları incelenmiştir; keşfedilen bir çok çizgi serisi evrensel sabit (Rydberg sabit) bağlı olan bir formül ile tarif edilmiştir
Edwin H. Hall 1855-1938
Amerikan
çapraz manyetik alan ve akım yönü hem de malzeme tarafı boyunca bir potansiyel farkı olarak sapma meydana gelir – bir malzeme boyunca hareket eden, yük taşıyıcıları için uygulanan bir manyetik alan saptırılır oluşur “Hall etkisi,” keşfettik
Heinrich Hertz 1857-1894
Alman
Elektromanyetik olayların üzerinde çalıştı; keşfedilen radyo dalgaları ve fotoelektrik etki
Nikola Tesla 1857-1943
Amerikan Sırbistan doğumlu
oluşturulan alternatif akım

 

Nobel Ödülü
Johannes van der Waals 1837-1923
Hollandalı
gaz ve sıvılar için devletin denklemler üzerinde çalıştı
Lord Rayleigh,
(John William Strutt doğumlu)
1842-1919
İngiliz
argon keşfedilmiştir; günbatımı kırmızı renk ve gökyüzünün mavi renk verir nasıl ışık saçılması olduğu açıkladı
Wilhelm Röntgen 1845-1923
Alman
keşfedilmiş ve incelenmiştir x ışınları
Henri Becquerel 1852-1908
Fransız
keşfedilen doğal radyoaktivite
Albert Abraham Michelson 1852-1931
Amerikan Almanya doğumlu
girişimölçer icat ve yeryüzünün mutlak hareketini ölçmek için denemek için kullandı; Işığın kesin ölçülen hız
Hendrik Antoon Lorentz 1853-1928
Hollandalı
İzafiyetin kişiye Lorentz dönüşümü denklemleri; relativistik uzunluk kasılması ve relativistik kütle artışının gelişmiş fikirler; elektromanyetizma teorisi katkıda
Heike Kamerlingh-Onnes 1853-1926
Hollandalı
Sıvılaştırılmış helyum keşfedilen süperiletkenlik
Sir Joseph John Thomson 1856-1940
İngiliz
elektronun gösterdi varlığı
Max Planck 1858-1947
Alman
kuantum teorisini formüle; cisim radyasyon açıklandığı dalga boyu dağılımı
Pierre Curie 1859-1906
Fransız
eşi Marie Curie ile radyoaktivite okudu; keşfedilen piezoelectricity
Sir William Henry Bragg 1862-1942
İngiliz
röntgen spektrometresi üzerinde çalıştı
Philipp von Lenard 1862-1947
Alman
çalışılan katot ışınları ve fotoelektrik etki
Wilhelm Wien 1864-1928
Alman
Isının yayılımı ile ilgili keşfedilen kanunlar
Pieter Zeeman 1865-1943
Hollandalı
güçlü bir manyetik alan spektral çizgilerin keşfedilen bölme
Marie Curie 1867-1934
Fransız Polonya doğumlu
toryum radyoaktivite tespit; eş ortaya radyum ve Polonyum
Robert Millikan 1868-1953
Amerikan
bir elektronun yükü ölçülür; uzaydan gelen radyasyon için tanıtılan dönem “kozmik ışınlar”; fotoelektrik etkisini inceledik
Charlie Wilson 1869-1959
İngiliz
sis odası icat
Jean Baptiste Perrin 1870-1942
Fransız
Deneysel olarak katot ışınları negatif yüklü parçacıkların akımları olduğunu kanıtlamıştır; deneysel Brown hareketi Einstein’ın teorisinin doğruluğunu teyit ve onun ölçümler aracılığıyla Avogadro sayısının yeni belirlenmesini elde
Rab Ernest Rutherford 1871-1937
Yeni Zelandalı
Hans Geiger ve Ernest Marsden tarafından gerçekleştirilen alfa-saçılma deneyin sonuçlarına göre atom çekirdeğinin varlığını teorize; Rutherford Saçılmanın gelişmiş teorisi (spinsiz saçılması, Coulomb potansiyelinden noktamsı parçacıklar)
Guglielmo Marconi 1874-1937
İtalyan
Telsiz telgrafın ilk pratik sistemini icat
Johannes Stark 1874-1957
Alman
Güçlü bir elektrik alanı içinde spektral çizgilerin keşfedilen bölme
Charles Glover Barkla 1877-1944
İngiliz
her kimyasal element, X ışınları ile ışınlandığı zaman, atomik yapısı anlamak için temel öneme sahip olan K-serisi ve L-serisi isimli iki hat grup, bir x-ışını tayfını yaymak keşfedilmiştir
Albert Einstein 1879-1955
Amerikan Almanya doğumlu
Brownian hareketi fotoelektrik etkiyi açıkladı; Atomik spektrumların teorisine katkıda; özel ve genel görelilik formüle teori
Otto Hahn 1879-1968
Alman
Ağır çekirdek fisyon keşfetti
Max von Laue 1879-1960
Alman
kristaller tarafından X ışınlarının difraksiyon keşfedilen
Sir Owen Richardson 1879-1959
İngiliz
ısıtılmış iletkenden elektronların emisyonuna tarif hemen Richardson (veya Richardson-Dushman) denklemi olarak adlandırılan Termiyonik emisyon temel yasa, keşfedilen
Clinton Joseph Davisson 1881-1958
Amerikan
eş ortaya elektron difraksiyonu
Max Born 1882-1970
İngiliz Almanya doğumlu
kuantum mekaniği oluşturulmasına katkıda; Kristallerin teorik olarak öncü
Percy Williams Bridgman 1882-1961
Amerikan
son derece yüksek basınçlar üretmek için bir aparat icat; yüksek basınçlı fizikte yapılan birçok keşifler
James Franck 1882-1964
Alman
deneysel atom enerjisi devletler kuantize olduğunu doğruladı
Victor Franz Hess 1883-1964
Avusturya
keşfedilen kozmik radyasyon
Peter Debye 1884-1966
Alman Hollanda doğumlu
Katıların denge özelliklerin hesaplanması için istatistiksel mekanik kullanılan yöntem; Moleküler yapının bilgiye katkıda
Niels Bohr 1885-1962
Danimarkalı
Kuantum teorisine ve nükleer reaksiyonlar ve nükleer fisyon teorisine katkıda
Manne Siegbahn 1886-1978
İsveçli
X-ışını spektroskopisi alanındaki yapılan önemli deneysel katkıları
Gustav Hertz 1887-1975
Alman
deneysel atom enerjisi devletler kuantize olduğunu doğruladı
Erwin Schrödinger 1887-1961
Avusturya
kuantum mekaniği oluşturulmasına katkıda; Schrödinger dalga denklemi formüle
Sir Chandrasekhara Raman 1888-1970
Hint
ışık saçılması okudu ve Raman etkisi keşfetti
Otto Stern 1888-1969
Amerikan Almanya doğumlu
Moleküler ışın yönteminin geliştirilmesine katkıda; proton manyetik momenti keşfettik
Frits Zernike 1888-1966
Hollandalı
faz-kontrast mikroskobu, yaygın olarak biyolojik hücre ve dokuları olarak incelenmesi örnekler için kullanılabilir mikroskop bir tür icat
Sir William Lawrence Bragg 1890-1971
İngiliz
Kristal yapısı, x ışınının çalıştı
Walther Bothe 1891-1957
Alman
kozmik ışınları incelemek için bir tesadüf sayacı icat; atomik ölçekte enerji momentumun korunumu gösterdi geçerlilik
Sir James Chadwick 1891-1974
İngiliz
nötron keşfedildi
Sir Edward Appleton 1892-1965
İngilizce
Dünya atmosferinin tabakasını keşfetti, serbest elektronların en yüksek konsantrasyona sahip İyonosferin bir parçasıdır ve radyo iletimi için en yararlı olan Appleton katmanı olarak adlandırılan
Prens Louis-Victor De Broglie 1892-1987
Fransız
Elektronun tahmin dalga özellikleri
Arthur Compton 1892-1962
Amerikan
bir elektron dağılmış zaman X ışınlarının dalga boyu artışı ortaya
Sir George Paget Thomson 1892-1975
İngiliz
eş ortaya elektron difraksiyonu
Harold Clayton Urey 1893-1981
Amerikan
keşfedilen döteryum
Pjotr ​​Leonidovich Kapitsa 1894-1984
Sovyet
sıvı hidrojen önceki soğutma olmadan, sıvı helyum üretmek için bir cihaz icat ile düşük sıcaklık fizik yeni bir dönem habercisi; Helyum II kuantum süperakıskan olduğunu göstermiştir
Igor Y. Tamm 1895-1971
Sovyet
ışık ( “Çerenkov etkisi”) hızından daha meselesi hızlı ilerleyen elektronların radyasyon teorik yorumunu birlikte geliştirilen ve kozmik ışınlar sağanak teorisini geliştirdi
Robert S. Mulliken 1896-1986
Amerikan
kimyasal bağ yeni anlayış ve moleküllerin elektronik yapıya yol moleküler orbital teorik kavram, kişiye
Rab Patrick Maynard Stuart Blackett 1897-1974
İngiliz
Otomatik Wilson sis odası geliştirildi; kozmik ışınları keşfedilen elektron-pozitron çift üretimi
Sir John Cockcroft 1897-1967
İngiliz
ko-icat birinci partikül hızlandırıcı
Irène Joliot-Curie 1897-1956
Fransız
eş-keşfedilen yapay radyoaktivite
Isador Isaac Rabi 1898-1988
Amerikan Avusturya asıllı
Atom çekirdeğinin manyetik özelliklerini ölçmek için rezonans tekniği geliştirilmiştir
Frédéric Joliot-Curie 1900-1958
Fransız
eş-keşfedilen yapay radyoaktivite
Dennis Gabor 1900-1979
Macar
icat ve kayıt ve bir nesnenin üç boyutlu bir görüntüyü göstermek mümkün olur holografik yöntem geliştirdi
Wolfgang Pauli 1900-1958
Amerikan Avusturya asıllı
dışlama ilkesini keşfetti; nötrinoya varlığını önerdi
Enrico Fermi 1901-1954
İtalyan asıllı Amerikalı
İlk kendi kendine devam eden bir nükleer zincir reaksiyonu giden deneyler gerçekleştirilmiştir; Zayıf etkileşim tanıtıldı beta çürümenin bir teori geliştirdi; Pauli ilkesi uyun gazların istatistiksel özellikleri türetilmiş
Werner Heisenberg 1901-1976
Alman
kuantum mekaniği oluşturulmasına katkıda; “Belirsizlik ilkesini” ve değişim güçlerinin kavramını ortaya
Ernest Orlando Lawrence 1901-1958
Amerikan
siklotron icat
Paul Adrien Maurice Dirac 1902-1984
İngiliz
Bulunan kuantum elektrodinamiğinin yardım; özel görelilik kuantum mekaniği birleştirerek anti-madde varlığını tahmin
Alfred Kastler 1902-1984
Fransız
atomlar radyo dalgaları veya mikrodalgalar ile etkileşim sırasında üretilen Hertz rezonanslar çalışmak için keşfedilmiş ve geliştirilmiş optik yöntemler
Eugene Wigner 1902-1995
Amerikan Macaristan doğumlu
teorik atom ve nükleer fizik katkıda; Nükleer kesitli tanıtıldı kavramı
Cecil F. Powell 1903-1969
İngiliz
Nükleer süreçlerin okuyan fotografik emülsiyon yöntemini geliştirdi; tahsil pion keşfetti
Ernest Walton 1903-1995
İrlandalı
ko-icat birinci partikül hızlandırıcı
Pavel A. Cherenkov 1904-1990
Sovyet
Işık ortamda ışığın daha yüksek bir hızda bir ortam içinden geçen bir parçacık tarafından yayılan ve böylece “Cerenkov etkisi” keşfettik
Carl David Anderson 1905-1991
Amerikan
pozitron ve müyon keşfetti
Felix Bloch 1905-1983
Amerikan İsviçre doğumlu
NMR tekniği gelişimine katkıda; nötronun manyetik moment ölçülür; metallerin teorisine katkıda
Sir Nevill F. Mott 1905-1996
İngiliz
katı kompleks olayların kuantum teori uygulama teorik yoğun madde fizik katkıda; relativistik Coulomb saçılımı için hesaplanan kesit
Emilio Segre 1905-1989
İtalyan asıllı Amerikalı
karşıt-protonun eş keşfedilmiştir; keşfedilen teknetyum
Hans Bethe 1906-2005
Amerikan Almanya doğumlu
Özellikle yıldızlarda enerji üretimi için bir mekanizma ile ilgili teorik nükleer fizik katkıda
Maria Goeppert-Mayer 1906-1972
Amerikan Almanya doğumlu
Nükleer yapının gelişmiş kabuk modeli
Ernst Ruska 1906-1988
Alman
elektron mikroskobunu tasarlanmış
Shin-Ichiro Tomonaga 1906-1979
Japon
birlikte geliştirilen kuantum elektrodinamik
J. Hans D. Jensen 1907-1973
Alman
Nükleer yapının gelişmiş kabuk modeli
Edwin M. McMillan 1907-1991
Amerikan
Transuranyum unsurlarıyla ilgili yapılan keşifler
Hideki Yukava 1907-1981
Japon
pion tahmin edilen varlığı
John Bardeen 1908-1991
Amerikan
transistör etkisi eş keşfedilmiştir; Süperiletkenliğin gelişmiş teorisi
Il’ja M. Frank 1908-1990
Sovyet
gama ışınları tarafından çifti yaratılış meselesi ışığı ( “Çerenkov etkisi”) hızından daha hızlı ve yürütülen deneysel araştırmalar ilerleyen elektronların radyasyon teorik yorumunu birlikte geliştirilen
Lev Landau 1908-1968
Sovyet
akışkanlık ve üstün iletkenlik olgusuna odaklanan yoğun madde teorisine katkıda
Subramanyan Chandrasekhar 1910-1995
Amerikan Hindistan doğumlu
Yıldızların yapıları ve evrimi konusunda yapılan önemli kuramsal katkılar, özellikle beyaz cüceler
William Shockley 1910-1989
Amerikan
transistör etkisini eş keşfetti
Luis Alvarez 1911-1988
Amerikan
büyük kabarcık odalarını inşa edilmiş ve bir çok kısa ömürlü hadronlar keşfettik dinozorların yok olmasından darbe teori ortaya
William Fowler 1911-1995
Amerikan
Astrofiziksel öneme nükleer reaksiyonlar okudu; Evrende kimyasal elementlerin oluşumunda bir teori, diğerleriyle birlikte geliştirilen
Polykarp Kusch 1911-1993
Amerikan
Deneysel olarak elektron bir anormal manyetik momentine sahip olduğunu tespit ve büyüklükte bir hassas belirlenmesi yapılmıştır
Edward Mills Purcell 1912-1997
Amerikan
Nükleer Manyetik anlar mutlak belirli tayinine izin nükleer rezonans emilim gelişmiş bir yöntem; eş ortaya galaktik bir çizgi, atomik hidrojenin neden radiospectrum
Glenn T. Seaborg 1912-1999
Amerikan
eş ortaya plütonyum ve eleman 102 boyunca diğer tüm Transuranyum elemanları
Willis E. Kuzu, Jr. 1913-2008
Amerikan
hidrojen yapısıyla ilgili yapılan buluşlar
Robert Hofstadter 1915-1990
Amerikan
Yüksek enerjili elektron dağılımı ile atom çekirdekleri ölçülen yük dağılımları; proton ve nötron içinde şarj ve manyetik momenti dağılımları ölçülmüştür
Norman F. Ramsey, Jr. 1915-2011
Amerikan
sezyum atom saati (şimdiki zaman standardı) temelidir ayrılmış titreşimli alanları yöntemini geliştirdi buluşçularından hidrojen maseri
Clifford G. Shull 1915-2001
Amerikan
Bir malzemenin atomik yapısını belirlemek için kullanılabilecek bir nötron kırınımı modeli üretildiği bir nötron saçılımı teknik geliştirdi
Charles H. Townes 1915-2015
Amerikan
tutarlı mikrodalga radyasyonu elde etmek için amonyak kullanılarak birinci MASER oluşturulan
Francis Crick 1916-2004
İngilizce
DNA çift sarmal yapısı eş önerilen
Maurice Wilkins 1916-2004
İngiliz
DNA yapısı incelenmiştir
Bertram N. Brockhouse 1918-2003
Kanadalı
Yoğun madde çalışmalarında kullanılan nötron spektroskopisi tekniği geliştirdi
Richard P. Feynman 1918-1988
Amerikan
Kuantum elektrodinamiğinin birlikte geliştirilen; Feynman diyagramları olarak adlandırılan bir grafik yöntemi tanıştırarak pratik hesaplamalar için yeni bir formalizmini yarattı
Frederick Reines 1918-1998
Amerikan
Clyde L. Cowan, Jr., bir reaktör deney kullanarak tespit elektron antineutrino varlığı ile birlikte, ofisler
Julian Schwinger 1918-1994
Amerikan
birlikte geliştirilen kuantum elektrodinamik
Kai M. Siegbahn 1918-2007
İsveçli
yüksek çözünürlüklü elektron spektroskopisi gelişimine katkıda
Nicolaas Bloembergen 1920-
Amerikalı Hollanda doğumlu
lazer spektroskopisi gelişimine katkıda
Owen Chamberlain 1920-2006
Amerikan
eş ortaya anti proton
Yoichiro Nambu 1921-2015
Amerikan Japon doğumlu
temel parçacık teorisine katkıda; süper-iletkenlik teorisi ile benzer bir şekilde, kendiliğinden bir simetri kırma oynadığı rolü kabul; formüle QCD (kuantum renk) renk ayar teorisi
Andrey Saharov 1921-1989
Rus
Sovyet hidrojen bombasının babası; silahsızlanma ve tüm ülkeler arasında işbirliğine, insan haklarına verdiği mücadele için Nobel Barış Ödülü verildi
Arthur L. Schawlow 1921-1999
Amerikan
lazer spektroskopisi gelişimine katkıda
Jack Steinberger 1921-
Almanya doğumlu Amerikalı
parçacık fizik bir çok önemli keşiflerde; photoproduction ile nötr pion eş keşfedilmiştir; Müon nötrinoyu eş keşfedilen
Nikolai Basov 1922-2001
Sovyet
Kuantum elektronik çalıştı; bağımsız bir şekilde, maser teorik bir temel çalıştı
Aage Bohr 1922-2009
Danimarkalı
çekirdeklerde kolektif hareketi teorik anlaşılmasına katkıda
Leon Lederman 1922
Amerikan
müon nötrino keşfi ve alt kuark katkıda
Chen Ning Yang 1922
Çin doğumlu Amerikalı
bu, zayıf etkileşimlerin eş önerilen parite ihlali
Val Logsdon Fitch 1923-2015
Amerikan
eş-keşfedilen nötr kaon ait çürüklerini bazen CP korunmasını ihlal
Jack S. Kilby 1923-2005
Amerikan
mikroçip – – monolitik entegre devre icat mikroelektronik alanı için temel atılmıştır; el hesap makinesi eş icat
Willard S. Boyle 1924-2011
Kanadalı
buluşçularından CCD (yük-eşlemeli araç)
Georges Charpak 1924-2010
Fransız
çok telli orantılı bölme icat
Roy Glauber 1925-
Amerikalı
kuantum optiği ve yüksek enerjili çarpışmaların teorik anlayış önemli katkılarda
Simon van der Meer 1925-2011
Hollandalı
Zayıf etkileşim (± ve Z’nin ° K) taşıyıcıların keşfine yol açan deneylerin katkıda
Donald C. Glaser 1926-2013
Amerikan
kabarcık odası icat
Henry W. Kendall 1926-1999
Amerikan
eş ortaya derin esnek olmayan elektron saçılma araştırmalarda, atom çekirdeğinin proton ve nötron bir iç yapı (Kuarklarla Gluonlar) var olduğunu açık işaretler üzerinden,
Ben Mottelson 1926-
Amerikalı
çekirdeklerde kolektif hareketi teorik anlaşılmasına katkıda
Tsung-Dao Lee 1926-
Çin doğumlu Amerikalı
bu, zayıf etkileşimlerin eş önerilen parite ihlali
Abdus Salam 1926-1996
Pakistan
elektrozayıf etkileşimin ortak geliştirilen ayar alan teorisi; Proton kararsız olabileceğini öne sürdü
K. Alexander Müller 1927-
İsviçre
eş bulunan ilk seramik süper iletkenler
Martin L. Perl 1927-2014
Amerikan
Tau LEPTON keşfedilen
Murray Gell-Mann 1929-
Amerikalı
Garip parçacıkların bir açıklama ileri; Omega varlığını tahmin   tanecik; kuark öne varlığı; QCD çalışma kurdu
Rudolf Ludwig Mösbauer 1929-2011
Alman
gama radyasyonu rezonans emme deneyler; “Mösbauer etkisi,” çekirdek tarafından gama ışınlarının geri tepmesiz emisyonu keşfetti
Richard E. Taylor 1929-
Kanadalı
eş ortaya derin esnek olmayan elektron saçılma araştırmalarda, atom çekirdeğinin proton ve nötron bir iç yapı (Kuarklarla Gluonlar) var olduğunu açık işaretler üzerinden,
Leon N. Cooper 1930-
Amerikalı
Süperiletkenliğin fenomenler üzerinde yoğun madde teorisine katkıda
Jerome I. Friedman 1930-
Amerikalı
eş ortaya derin esnek olmayan elektron saçılma araştırmalarda, atom çekirdeğinin proton ve nötron bir iç yapı (Kuarklarla Gluonlar) var olduğunu açık işaretler üzerinden,
George E. Smith 1930-
Amerikalı
buluşçularından CCD (yük-eşlemeli araç)
James W. Cronin 1931-
Amerikalı
eş-keşfedilen nötr kaon ait çürüklerini bazen CP korunmasını ihlal
David M. Lee 1931-
Amerikalı
izotop Helyum-3 mutlak sıfıra yakın süperakıskan kuantum olur eş keşfettik
Burton Richter 1931-
Amerikalı
charmonium keşfi giden bir deney gerçekleştirdi
Robert Schrieffer 1931-
Amerikalı
Süperiletkenliğin fenomenler üzerinde yoğun madde teorisine katkıda
Pierre-Gilles de Gennes 1932-2007
Fransız
uygulanabilen sıvı kristaller ve polimerler gibi yoğun madde fizik gelişmiş teori
Sheldon Glashow 1932-
Amerikalı
elektrozayıf etkileşimin ortak geliştirilen göstergesi alan teorisi
Melvin Schwartz 1932-2006
Amerikan
üretmek ve nötrinoları bir ışın kullanmak mümkün olması teklif; Müon nötrinoyu eş keşfedilen
Claude Cohen-Tannoudji 1933-
Fransız
Kapana soğutulmuş atomları yaklaşık 0.18 μK bir sıcaklığa kadar helyum atomlarını soğutmak için lazer ışığı kullanılarak ve yakalama meslektaşları ile gelişmiş yöntemler,
Charles K. Kao 1933-
Çin asıllı İngiliz-Amerikan
telekomünikasyon fiber optik geliştirilmesi ve kullanımında öncü
Arno A. Penzias 1933-
Almanya doğumlu Amerikalı
eş ortaya artık radyasyon
Heinrich Rohrer 1933-2013
İsviçre
birlikte tasarlanmış tarama tünel açma mikroskopu (STM), mikroskop, bir tür olan bir ince iletken probu, numune yüzeyine yakın tutulduğunda
Steven Weinberg 1933-
Amerikalı
elektrozayıf etkileşimin ortak geliştirilen göstergesi alan teorisi
Carlo Rubbia 1934
İtalyan
Zayıf etkileşim (± ve Z’nin ° K) taşıyıcıların keşfine yol açan deneylerin katkıda
Robert W. Wilson 1936-
Amerikalı
eş ortaya artık radyasyon
Samuel CC Ting 1936-
Amerikalı
charmonium keşfi giden bir deney gerçekleştirdi
Kenneth Wilson 1936-2013
Amerikan
Faz geçişiyle ilintili kritik olgu teorisini geliştirmeye renormalizasyon grup yöntemleri icat; kafes göstergesi teorisini kullanarak QCD çözme katkıda
Robert C. Richardson 1937-2013
Amerikan
izotop Helyum-3 mutlak sıfıra yakın süperakıskan kuantum olur eş keşfettik
Albert Fert 1938-
Fransız
eş-keşfedilen Dev Magnetodirenç, gigabayt sabit disklerin bir atılım getirdi
Peter Grünberg 1939-
Alman
eş-keşfedilen Dev Magnetodirenç, gigabayt sabit disklerin bir atılım getirdi
Brian Josephson 1940-
Gal
bir tünel bariyerden bir supercurrent özelliklerinin teorik tahminler katkıda
Toshihide Maskawa 1940-
Japon
CP-ihlalinin teorik anlayışa katkıda; kuark en az üç ailelerin varlığını tahmin kırık simetri kaynağını eş keşfetti
David J. Gross 1941
Amerikan
eş-keşfedilen olmayan Abelyen göstergesi teorilerine “asimptotik özgürlük”; sicim teorisi gelişimine katkıda
Klaus von Klitzing 1943-
Alman
kuvantalaması Hall etkisi keşfetti
Makato Kobayashi 1944-
Japon
CP-ihlalinin teorik anlayışa katkıda; kuark en az üç ailelerin varlığını tahmin kırık simetri kaynağını eş keşfetti
Douglas D. Osheroff 1945-
Amerikalı
izotop Helyum-3 mutlak sıfıra yakın süperakıskan kuantum olur eş keşfettik
Gerard ‘t Hooft 1946-
Hollandalı
Kuantum fiziğinin temel parçacık fiziği, kuantum yerçekimi karadeliklerle ayar teorileri teorik anlaşılmasına katkıda ve temel yönleri
Gerd Binnig 1947-
Alman
birlikte tasarlanmış tarama tünel açma mikroskopu (STM), mikroskop, bir tür olan bir ince iletken probu, numune yüzeyine yakın tutulduğunda
Steven Chu 1948-
Amerikalı
gazlarını soğutmak için lazer ışığı (optik pekmez) kullanılarak ve bir manyeto-optik kapanı soğutulmuş atomuna yakalama soğutma yöntemi Doppler (Muayene) gelişmiş
William D. Phillips 1948-
Amerikalı
geliştirilen, meslektaşları ile, bir cihaz hangi ile o tamamen manyetik tuzak yavaşlatmak ve yakalama atomları olabilir, yavaş bir Zeeman denilen
Hugh David Politzer 1949-
Amerikalı
eş-keşfedilen olmayan Abelyen göstergesi teorilerine “asimptotik özgürlük”; eş tahmin charmonium varlığı – bir çekicilik kuark ve antiparçacık bağlı devlet
Johannes Georg Bednorz 1950-
Alman
eş bulunan ilk seramik süper iletkenler
Robert Laughlin 1950-
Amerikalı
fraksiyonel kuantum Hall etkisi açıkladı kuantum akışkanların bir teori geliştirdi
Frank Wilczek 1951-
Amerikalı
eş-keşfedilen olmayan Abelyen göstergesi teorilerine “asimptotik özgürlük”; ( “Kesirli istatistikleri” itaat iki boyutlu sistemlerde parçacık benzeri uyarımları) “anyons” çalışma katkıda
Andre Geim 1958-
Hollanda-Rus
Grafende olarak bilinen grafit tek atom tabakaları, izole edilmesi için basit bir yöntem eş keşfedilen
Konstantin Novoselov 1974-
Rus-İngiliz
Grafende olarak bilinen grafit tek atom tabakaları, izole edilmesi için basit bir yöntem eş keşfedilen
Diğerleri
Wallace Clement Sabine 1868-1919
Amerikan
mimari akustik bilimi kurdu
Arnold Sommerfeld 1868-1951
Alman
eliptik yörüngeler atom Bohr modelinin dairesel yörüngeler genelleştirilmiş; Manyetik kuantum sayısı kişiye; Kullanılan istatistik mekanik metallerin elektronik özelliklerini açıklamak
Lise Meitner 1878-1968
İsveçli Avusturya asıllı
eleman protaktinyum eş keşfetti ve uranyum nötron bombardımanı etkileri incelenmiştir; atom çekirdeğini parçalamak için tanıtılan dönem “fizyon”
Paul Ehrenfest 1880-1933
Avusturya
Dönen cisimlerin kuantum mekaniği uygulanan; dengesizlik termodinamiğin çağdaş istatistiksel teori geliştirmeye yardımcı
Theodor von Karman 1881-1963
Amerikan Macaristan doğumlu
akışkanlar mekaniği, türbülans teorisi ve süpersonik uçuş anlayışımıza önemli katkılar sağladı
Walther Meissner 1882-1974
Alman
bir süper-iletken bir manyetik alan expells burada “Meissner etkisi”, eş-keşfettik
Emmy Noether 1882-1935
Alman
Belirli koruma yasalarına fiziksel sisteminin sürekli simetrilerini ilgilidir gelişmiş Noether’in kuramı,
Hans Geiger 1883-1945
Alman
yardımcı ölçü yük-kütle alfa parçacıkları için oran; İyonize taneciklerin algılanması için icat Geiger
Hermann Weyl 1885-1955
Alman
Genel görelilik içine elektromanyetizma dahil etmek teşebbüs; kuantum mekaniği matris modeli kullanılarak sürekli grupları kavramı gelişmiştir ve uygulanan grup teorisi
Arthur Jeffrey Dempster 1886-1950
Amerikan Kanada doğumlu
izotop uranyum-235 keşfedildi
Henry Moseley 1887-1915
İngiliz
atom numaralarına dayalı elementlerin periyot tablosunun Modern bir teknik geliştirdi
Sir Robert Watson-Watt 1892-1973
İskoç
gelişmiş radar
Satyendra Bose 1894-1974
Hint
işleme bozonlarının çalıştı istatistik metodu (onurunda diye parçacıkların bir grup)
Oskar Klein 1894-1977
İsveçli
Kaluza-Klein kuramı geliştirmeye yardımcı ekstra boyutların fiziksel kavramını tanıttı; spinsiz parçacıkların göreli davranışını tanımlayan Klein-Gordon denklemi birlikte geliştirilmiş; relativistik elektron foton saç tarif Klein-Nishina formüle birlikte geliştirilen
Vladimir A. Fock 1898-1974
Rus
Kuantum teorisine temel katkılarda; Hartree-Fock yaklaşımı yöntem ve Fock uzay kavramını icat
Leo Szilard 1898-1964
Amerikan Macaristan doğumlu
ilk olarak bir nükleer zincir reaksiyonu olasılığı önerilen
Pierre Auger 1899-1993
Fransız
bir elektron atomu olan bir uyarılmış elektronların uyarılmasının bir sonucu olarak bir x-ışını veya gamma ışını foton emisyonu olmaksızın bir atom püskürtülen böylece Auger etkisini tespit; keşfedilen kozmik ışını hava duşları
Ernst Ising 1900-1998
Amerikan Almanya doğumlu
Ferromanyetizim Ising model geliştirdi
ve Fritz Londra 1900-1954
Amerikan Almanya doğumlu
Süperiletkenliğin fenomenolojik teorisini birlikte geliştirilen; birlikte geliştirilmiş hidrojen molekülünün ilk kuantum mekanik işlem; Elektromanyetik göstergesi Schrödinger dalga fonksiyonunun faz olduğunu tespit
Charles Francis Richter 1900-1985
Amerikan
Deprem şiddetini ölçme Richter ölçeği kurulmuş
George E. Uhlenbeck 1900-1988
Hollandalı
Elektron içsel spine sahip ko-keşfettik
Robert J. Van de Graaf 1901-1967
Amerikan
Van de Graaf elektrostatik jeneratör icat
Samuel İbrahim Goudsmit 1902-1978
Hollandalı
Elektron içsel spine sahip ko-keşfettik
Igor Vasilievich Kurchatov 1903-1960
Sovyet
Sovyet atom ve hidrojen bombası programlarını başlı
John von Neumann 1903-1957
Amerikan Macaristan doğumlu
istatistiksel mekanik bir tam kuantum mekanik genelleme formüle
George Gamow 1904-1968
Amerikan Rusya doğumlu
Güneş enerjisi kaynağı olarak ilk önerilen hidrojen füzyon
Robert Oppenheimer 1904-1967
Amerikan
başlı Manhattan Projesi nükleer atom bombası geliştirmeye
Sir Rudolf Peierls 1907-1995
İngiliz Almanya doğumlu
Kritik kütlenin geliştirilmiş bir hesaplama dahil teorik fizikte birçok katkıları bir atom bombası yapmak için gerekli
Edward Teller 1908-2003
Amerikan Macaristan doğumlu
atom ve hidrojen bombası geliştirmeye yardımcı oldu
Victor F. Weisskopf 1908-2002
Amerikan Avusturya asıllı
kuantum elektrodinamik, nükleer yapısı ve temel parçacık fiziğine yapılan teorik katkıları
Homi Jehangir Bhabha 1909-1966
Hint
Hindistan’da nükleer araştırma programlarını başlattı; kozmik ışınları gerçekleştirilen deneyler; Elastik elektron-pozitron saçılımı için hesaplanan kesit
Nikolai N. Bogolubov 1909-1992
Rus
Süperakıskanlık mikroskobik teorisine katkıda teorik fizikçi ve matematikçi; Ayrıca, ve doğrusal olmayan mekanik S-matris ve dispersiyon ilişkileri ve dinamik sistemlerin genel teori Temel parçacıklar teorisine katkıda
Maurice Goldhaber 1911-2011
Amerikan Avusturya asıllı
İlk nötron için doğru bir kütle (James Chadwick) ile ölçüldü; beta ışınları atom elektron özdeş olduğunu kanıtlayan deneylere katılan; Dev dipol rezonans giden çekirdeklerindeki proton ve nötron tutarlı salınımlarının kavramı (Edward Teller) ile geliştirildi; bu, zayıf etkileşimlerin VA teorisine kesin kanıt sağlamıştır negatif helisite ile oluşturulan bu nötrinoları gösteren bir deney gerçekleştirilmiştir; çürüme oranı ve nötrinonun salınımlar için sağlanan kanıt için bir üst sınır edilen deneylere katılan
Chien-Shiung Wu 1912-1997
Amerikan Çin doğumlu
deneysel olarak eşlik nükleer beta çözünmesi korunmuş olmadığını kanıtladı
Henry Primakoff 1914-1983
Amerikan Rusya doğumlu
Spin dalgaların teorisi birlikte geliştirilen; İlk “Primakoff etkisi” (bir atom çekirdeğinin elektrik alanında nötr Mezonların tutarlı photoproduction) olarak bilinen işlem tarif; Muon yakalama, çift beta çözünmesi ve çekirdekleri ile nötrino etkileşimi dahil zayıf etkileşimin çeşitli tezahürleri, anlayışına katkıda
Robert Rathbun Wilson 1914-2000
Amerikan
Fermilab’dan ve Nükleer Çalışmaları Cornell Üniversitesi Laboratuvarı oluşturulması arkasındaki itici güç; Atom Bilimcileri Federasyonu oluşumunda lider; yaptığı o çekirdeği oluşturan yeni durumun birinci gözlem, N yapılan içinde Kaon’un ve pion photoproduction geniş ölçümleri (1440)
Vitali L. Ginzburg 1916-2009
Rus
Süperiletkenliğin ve astrofiziği yüksek enerjili süreçlerinin kuramı katkıda; İki farklı ortam arasında eş ortaya geçiş radyasyon, yayınlanan yüklü parçacıklar travers arayüzü
Robert E. Marshak 1916-1993
Amerikan
teorik parçacık fizik katkıda bulunmaktadır; bağımsız bir şekilde, zayıf etkileşimlerin VA teorisi (George sudarshan) ile önerilen; şok dalgaları son derece yüksek sıcaklık koşulları altında nasıl davrandığını gelişmiş açıklama
Wolfgang KH Panofsky 1919-2007
Amerikan Almanya doğumlu
photoproduction ile nötr pion eş keşfedilmiştir; pi incelenmemiştir gama ışınları   ilk olarak hidrojen yakalanan ve “Panofsky oranı” ölçülen
Robert V. Sterlini 1919-2010
Amerikan Kanada doğumlu
Genel görelilikte Einstein’ın teorisi tarafından tahmin yerçekimi kırmızıya kayma (Glen A. Rebka, Jr) ölçmek için, Mössbauer kullanılan
Vernon W. Hughes 1921-2003
Amerikan
muonium atom kullanarak temel QED etkileşim test etmek için deneyler katılan
Freeman, J. Dyson 1923-
Amerikalı İngiltere doğumlu
Feynman kuralları, kuantum alan teorisinin doğrudan ve titiz sonuçlarıdır gösteri dahil kuantum alan teorisi birçok önemli contribututions, yapılan; İnsanlar tarafından güneş sisteminin keşif savunmuştur; Dünya dışı uygarlıkların ihtimali üzerinde spekülasyonlar
Calvin F. quate 1923-
Amerikalı
taramalı prob microscropes geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla nano ölçekli ölçüm bilimine öncülük katkılarda
Lincoln Wolfenstein 1923-2015
Amerikan
Özellikle nötrino kütleleri, CP ihlali kaynağını, lepton sayısı ihlali, güneş nötrino problemi ve Higgs bozonu özellikleri ile ilgili, zayıf etkileşimlerin teorisine katkıda
James E. Zimmerman 1923-1999
Amerikan
ko-icat radyo frekans iletken kuvantum girişim cihazlı (SQUID), belirsizlik ilkesi ile sınırlıdır aşırı hassasiyet ile pratik bir manyetometre / amplifikatör
Felix Hans Boehm 1924-
Amerikalı İsviçre doğumlu
Zayıf etkileşimleri ve nötrino doğasıyla ilgili temel soruları keşfetmek için nükleer fizik tekniklerinin kullanımına öncülük
Ernest M. Henley 1924-
Almanya doğumlu Amerikalı
teorik anlayış nasıl katkıda simetri yer teori ve modellerden kısıtlamalar; serbestlik nükleon-mezonu dereceye kuark ve gluonların bağlantısı; hadronlar nükleer ortamda yerleştirildiğinde oluşan değişiklikler
Benoit Mandelbrot 1924-2010
Fransız-Amerikan
fraktalların gelişmiş teorisi
D. Allan Bromley 1926-2005
Kanadalı
ABD Başkanı Bilim Danışmanı olarak görev yaptı; Nükleer yapısı ve dinamikleri öncü çalışmalar gerçekleştirilmiştir; Modern ağır iyon bilim kabul babası
Sidney D. Drell 1926-
Amerikalı
parçacık fiziği ve kuantum elektrodinamik önemli kuramsal katkılarda; silahların kontrolü ve ulusal güvenlik uzmanı
Albert V. Crewe 1927-2009
Amerikan İngiltere doğumlu
ilk pratik taramalı elektron mikroskobu geliştirdi
John Stewart Bell 1928-1990
İrlandalı
Kuantum mekaniğinin doğasında yerbilmezliği kanıtladı
Stanley Mandelstam’ın 1928-2016
Güney Amerika Afrika doğumlu
Çift dispersiyon ilişkileri (Mandelstam’ın gösterimi) şeklinde genliklerini saçılma analitik özellikleri, onun temsil yoluyla saçılma göreli parçacığın Modern anlaşılmasına katkıda; sicim teorisine uygulanan yol-integrali kuantizasyonu yöntemleri
Peter Higgs 1929-
İngiliz
parçacıklar Higgs bozonları gerçekleştirilir Higgs alanı ile etkileşerek kütle sahip olan tarafından Higgs mekanizması diğerleri ile önerilen
Akito Arima 1930-
Japon
eş geliştirilen atom çekirdeğinin Etkileşen Bozon Modeli
Mildred S. Dresselhaus 1930-
Amerikalı
Özellikle fulleren ve nanotüpler dahil olmak üzere karbon-bazlı malzemeler içeren, bir katı-hal fiziği önceden katkıda (aka buckyballs ve buckytubes)
Joel Libowitz 1930-
Amerikalı Çek doğumlu
özellikle istatistik mekanik içeren, yoğun madde teorisine katkıda: faz geçişleri; Mikroskopik kinetiklerinden hidrodinamik denklem türetilmesi; plazmaların istatistiksel mekanik
John P. Schiffer 1930-
Amerikalı Macaristan doğumlu
çalışılan nükleer yapı, çekirdek, iyon tuzakları ve kristalin kirişler, ağır iyon fizik pion emme ve Mössbauer
T. Kenneth Fowler 1931-
Amerikalı
Plazma fizik ve manyetik füzyon teorisine katkıda
Tullio Regge 1931-2014
İtalyan
kompleks düzlemde açısal momentum analitik devamı sayesinde potansiyel saçılım işlemleri asimptotik araştırılarak Regge yörüngelerin teorisi geliştirdi
Oscar Wallace Greenberg 1932-
Amerikalı
kuark istatistik paradoksu çözmek için bir kuantum sayısı olarak tanıtılan renk
John Dirk Walecka 1932-
Amerikalı
Bir relativistik kuantum çok cisim sistemi olarak atom çekirdeğinin, teorik anlayışa katkıda; çekirdeğin elektromanyetik ve zayıf sondalar istismar teorik rehberlik sağlanan
Daniel Kleppner 1932-
Amerikalı
hidrojen MASER eş icat; Rydberg atomlu optik spektroskopi ile kuantum kaos incelemektedir
Jeffrey Goldstone 1933-
İngiliz
kırma kendiliğinden bir simetri içinde kütlesiz parçacıklar rolünün anlaşılması için katkı (Goldstone bozonlar)
John N. Bahcall 1934-2005
Amerikan
Güneş nötrino ve kuazar anlamak için önemli teorik katkılarda
James D. Bjorken 1934
Amerikan
Derin elastik olmayan süreçler için ölçekleme yasa formüle ve parçacık fiziği ve kuantum alan teorisi diğer önemli katkılarda
Ludvig Faddeev 1934
Rus
kuantum alan teorisi ve matematiksel fizik birçok teorik katkılarda; Üç cisim sistemi ile bağlantılı olarak Faddeev denklemini geliştirdi; olmayan Abelyen göstergesi teorilerini niceleyen Faddeev-Popov eşdeğişkin reçete birlikte geliştirilen; Kuantum ters saçılma yöntem ve solitonlar kuantum katkıda
David J. Thouless 1934
Amerikan İskoç doğumlu
Özellikle süper akışkanlar içinde, kuantum Hall efekti ve topolojik kuantum sayıları girdapları, yoğun madde teorisine katkıda
Peter A. Carruthers 1935-1997
Amerikan
Yoğun madde, kuantum optik, temel parçacık fizik ve alan teorisi dahil teorik fizik çeşitli alanlarda, katkıda; istatistik ve galaksi dağılımları dinamikleri
Gordon A. baym 1935
Amerikan
Süperakıskanlık istatistiksel fizik, nükleer fizik ve astrofizikteki de dahil olmak üzere yoğunlaştırılmış madde, düşük sıcaklık fizik dahil teorik fizik çeşitli alanlarda, katkıda; yapılan kuantum istatistiksel mekanik gelişmeler ve nötron yıldızlarının çalışma
Stanley, J. Brodsky 1940-
Amerikalı
yüksek enerji fiziği teorik anlayış, kuantum renk hadronların özellikle kuark-gluon yapısına katkıda
Haim Harari 1940-
İsrail
O adında üst kuark, varlığını tahmin; Ayrıca alt kuark adlı
Kip S. Thorne 1940-
Amerikalı
kara delikler ve yerçekimsel radyasyon teorik anlayışa katkıda; kurucuları Lazer İnterferometre Yerçekimi Dalga Gözlemevi Projesi (LIGO)
Francesco Iachello 1942-
İtalyan asıllı Amerikalı
eş geliştirilen atom çekirdeğinin Etkileşen Bozon Modeli; çekirdekleri tanıtılan süpersimetri (1980); Moleküllerin geliştirilen vibron modeli (1981)
Gabriele Veneziano 1942-
İtalyan
İlk kuantum alanlarını kullanarak olmadan güçlü kuvvet tanımlamak için sicim teorisi tanıtıldı
Chris QUIGG 1944-
Amerikalı
yüksek enerjili çarpışmalarda teorik anlaşılması ve temel parçacıkların temel etkileşimleri katkıda
Thomas A. Witten 1944-
Amerikalı
Yumuşak Yoğun madde teorisine katkıda; yapılandırılmış sıvılar
Howard Georgi 1947-
Amerikalı
birlikte geliştirilmiş SU (5) ve böylece tüm temel parçacık kuvvetlerinin (10) büyük bir birleşim teorisi; Modern QCD esinlenen kuark model geliştirdi; pertürbatif QCD modern teori geliştirmeye yardımcı
Nathan Isgur 1947-2001
Amerikan
baryon rezonansların kuark yapısını anlamak katkıda; Ağır kuark davranışını tarif yeni bir doğa simetri buldular
Edward Witten 1951-
Amerikalı
manifoldu teorisi, sicim teorisi ve süpersimetrik kuantum mekaniği teorisine yapılan temel katkıları
Ralph Charles Merkle 1952-
Amerikalı
Moleküler nanoteknoloji teorisyeni olmaktadır; internet üzerinden güvenli çeviriler verir şifreleme teknolojisi icat
Kim Eric Drexler 1955
Amerikan
Nanoteknolojinin babası
Nathan Seiberg 1956-
İsrail Amerikan
Çeşitli boyutlarda süpersimetrik alan teorileri ve dize teorilerin gelişimine katkıda
Stephen Wolfram 1959-
İngiliz
yaratılan  Mathematica’yı , ilk modern bilgisayar cebir sistemi; karmaşıklık teorisinin gelişimine katkıda