Kalite gerçekçiliği

The source-page: http://webspace.ship.edu/cgboer/qualityrealism.html

C. George Boeree

Arizona Üniversitesi filozofu David Chalmers, bilinç çalışmasındaki “kolay” problemleri “zor” problemden ayırmanın bize iyi hizmet edeceğini öne sürdü, yani. “Beyin süreçlerine neden bilinçli deneyim eşlik etmeli?” Örneğin, neden bazı nöral aktiviteler – veya bu nedenle elektromanyetik radyasyonun belirli dalga boyları – bu kadar mavi? Ele almak istediğim bu zor problem.

Herkes Descartes’ı zihin-beden problemini “yarattığı” için suçluyor, ama bence suçun Galileo’ya gitmesi gerekiyor: Birinciyi ikincil niteliklerden ayırarak ve ilkini maddi dünyaya ve ikincisini zihne yerleştirerek, önümüzdeki dört yüz yıl. Zavallı Descartes, gerçeği sadece tekrar bir araya getirmeye çalışıyordu – elbette perişan bir şekilde başarısız oldu.

Kalite Gerçekçiliği, dünyanın hem madde hem de zihin gibi görünen “şeylerden” oluşmasını önermektedir. Bu kaliteyi çağırmayı seviyorum, ancak başka birçok etikete sahip olabilir (her biri uygun şekilde yeniden tanımlanmışsa, madde veya zihin bile dahil). Bazıları buna yapı veya bilgi diyebilir. Aristoteles’e kadar uzanan kelime formunu da seviyorum. Bütün bunlar, Kalite Gerçekçiliğinin elbette bir Nötr Monizm markası olduğu anlamına gelir.

Nitelikler (mavi gibi), malzemeye indirgenemeyen bir algı özelliğine sahiptir, yani doğa bilimleri, özellikle fizik kavramlarının referanslarına indirgenemezler. Geleneksel bilimsel nitelik tanımlarının çoğu aslında sadece niteliklerin ölçülebilir yönlerinin bir tanımıdır. Örneğin, dalga boyu mavinin kalitesini tanımlamanın bir yoludur. Ancak böyle bir tanım, kalitenin doğasını “tükettiği” varsayılmamalıdır.

Öte yandan, niteliklerin algılayıcının ötesinde gerçek bir varlığı vardır. Piskopos Berkeley’in teorisinden farklı olarak, Kalite Gerçekçiliği bir zihnin (Tanrı’nın bile) var olmasını gerektirmez. Aklımızda veya beynimizde “şeylerin” temsili olmasını da gerektirmez: “Mavi” sinir ateşleri veya “C majör” nörotransmitterleri yoktur ve “qualia” gibi gizemli varlıklar da yoktur. Kalite Gerçekçiliği epistemolojik olarak Thomas Reid’in aksine Doğrudan Gerçekçiliktir.

Bilinç fikrine yaklaşmanın daha iyi bir yolu, belirli gerçek niteliklere “açık” olduğumuzu (ve elbette çok daha fazlasına kapalı olduğumuzu) söylemektir. Bilinçli bir yaratığın ve bu niteliklerin etkileşimi bilinçli bir deneyimdir. Bilinç, bir organizma çevresine “ilgi duyduğunda” olur (orada Sorge, Heidegger’in ifadesiyle). Bu “ilgi” bir organizmanın ihtiyacı (arzusu, libido) üzerine kuruludur. Varlığımızı sürdürmek için sürekli adapte olması gereken organizmalar olarak kendimizle alakalı (anlamlı) bazı nitelikleri bulmak için evrim geçirdiğimiz (ve öğrendiğimiz) niteliklere açıyoruz.

Basit duyguların ötesindeki bilinç, hem dünyayı hem de benliği aynı anda algılama meselesidir. Bir organizmanın dünyaya kendi içinden “çubuklar ve konilerin, kılcal damarlar, bipolar nöronlar, destekleyici hücreler…. katmanlarından geçen ışığı nasıl aldıklarına benzer şekilde” ihtiyaçları açısından baktığını söyleyebiliriz. Fakat bilincin arkasında mutlak bir “ego” yoktur: Sadece ihtiyaç ve tortulaşmış yaşam deneyimi katmanları vardır.

Bilinç algılayan ve algılanan etkileşimdir ve elbette bir şey ya da yer değildir. Önemli değil. Bilinç bir “fiildir” ve aktif ve geçişli bir şeydir: Dünyaya “dokunuyoruz”. Öyleyse arketipik his olarak temas edelim ve arketipik kalite olarak şekillendirelim. O zaman formu zaman ve mekanda genişletilmiş bir dizi yapısal ilişki olarak tanımlayalım – yani bir Gestalt.

Şekilleri hissetmek (ve görmek) deneyimlerin en “birincil” (Galileo’nun anlamında). Eğrilik, açısallık, dairesellik, doğrusal olarak…. Bunlarla neden epistemolojik bir problemimiz yok? Çünkü ölçülebilir, kaydedilebilir ve yeniden yapılandırılabilir … ve sonra başka biri tarafından deneyimlenebilir. Gestalt veya form korunur. Bulaşıcıdır. (Tabii ki iletilen Gestalt’tır. Asıl şekil, iletilmek üzere “yapısöktürülmeli” ve “yeniden yapılandırılmalıdır”) – daha az bulaşıcıdırlar.

Tat ve kokuya bakın: Bu ilkel duyular, belirli moleküllerin şekillerini deneyimlememizi sağlar. Tatlıların yuvarlak olduğunu söyleyebilir miyiz? Acı pürüzlü mü? Keskin kokular kıllı mı? Yumuşak çiçek? Bunlar sadece benzetmelerdir, ancak lezzet ve kokuları kavramanın çok yararlı bir yolunu önerirler.

Veya işitme: Saç hücreleri, hava, kemik, zarlar ve sıvılar yoluyla iletilen fiziksel titreşimlere, formlarını tüm yol boyunca koruyan titreşimlere “dokunur”. Ritim çok “birincil” dir – zamanla oluşan bir form. Yüksek bir C gerçekten bu kadar farklı mı? C büyük bir akor mu? (Cetvelleri masamın kenarında titreştiren bir çocuk olarak hatırlıyorum: Ahşabın ahşap üzerine ritmik olarak vurduğunu ve çeşitli sahalarda “tonlar” ı duydum!) Sadece formların zamansal ve mekânsal olabileceğini hatırlamamız gerekir.

Ve renkler: Retinalarımızdaki koniler ışık dalgalarına “dokunur”. Boyut için bazı “sinestetik” analojileri deneyin: Elektromanyetik titreşimler olarak mavinin sesi; Mavinin tadı, molekül şekilleri gibi deneyimlenen ışık dalgaları tadı ve kokusunda deneyimlenir; Veya mavinin “yuvarlaklık” veya “açısallık” – dokunduğumuz şeylerin şekillerine benzer şekilde mavinin şekli….

Yine, onları tatları, kokuları, sesleri ve renkleri bir şekilde daha “birincil” olarak görmemize götüren şekillerin iletilebilirliğidir. Ve bu niteliklerin bir kısmının iletilmesi zor olsa da, aslında yüksek bir C veya C büyük akorunu (Gestalt’ların yapısını bozma ve yeniden yapılandırma) oldukça sesimizle veya enstrümanlarımızla iletişim kurabiliriz.

Frank Jackson’ın ünlü renk bilimcisi Mary, maviyle ilgili bilmeniz gereken her şeyi biliyorsa, maviye “görebildiğini” (açık olarak görebildiğini) varsayarak, tanımlarından mavi yeniden yaratabilir. Ama bu, sonunda ona göstermeden önce gerçekten mavi yaşayacağı anlamına geliyor! Düşünce deneyi aslında oldukça zayıf bir deneydir.


Birkaç potansiyel itirazı ele alalım:

Floresan ışıkta kıyafet almak bazen zordur: Güneş ışığında aynı eşyalardan farklı görünürler. Yani renk “akılda mı?” Hiç de değil: Aslında farklı bir ışık kalitesi algılanıyor. Mor görünen mavi gömlek aslında floresan ışığında mor renktedir.

Biçim, renk vb. İle ilgili yargılar, algının bütünlüğüne bağlıdır. Bilgiler eksik olduğunda hatalar meydana gelir. Yuvarlak bir masaya açılı açıdan hızlı bir bakış bize sadece kısmi bilgi sağlar ve bunu oval olarak görebiliriz. Bu tablonun “tam” bir deneyimi, hareketi, birçok farklı açıyı, hatta diğer duyuların katılımını içerir. Bir havuzdaki çubuk bükülmüş gibi göründüğünde, bunun nedeni sadece diğer çevresel etkilerin ışıkla yolunu aldıktan sonra görmesidir.

Renk körü olan biri, bir duvarın rengini doğru bir şekilde değerlendiremeyebilir. Ancak bu, renkle farklı bir öznel ilişkiye sahip olma meselesi değildir: O, başkalarının yaşadığı tüm deneyimlere açık değildir. Tamamen kör bir kişi için ışık bulunmadığı veya sağır bir kişiye ses gelmediği veya göletteki çubuğun gerçek doğası sıradan gözlemcisi tarafından kullanılamadığı için belirli farklılıklar onun için mevcut değildir.

Hasta olduğunuzda işlerin tadı farklıdır. Tat “akılda mı?” Hiç de değil: Lezzetin bazı yönleri, kırmızı-yeşil renk körlüğüne benzer bir şekilde geçici olarak bloke edilir. Hasta olduğunuzda diliniz kısmen tadı kördür.

Bir kişi suşi tiksintisiyle tepki verirken, diğeri zevkle karşılık verir. Peki suşi tadı ve kokusu akılda mı? Hayır: İnsanların aynı lezzete farklı tepkileri var. Suşi konusunda “iyi” veya “kötü” başka bir algıdır, bu kez algılayıcının algılananla ilişkisi.

Ağrı sıklıkla öznel bir şey olarak da sunulur. Ancak ağrının iki kısmı vardır: bir kalite olan hasarın algılanması ve kişiden kişiye değişecek olan hasara verdiğimiz yanıtın algısı. Yine de, ikincisi, yine de, kişi ve acı arasındaki ilişkilerde bir kalite algısıdır.

Halüsinasyonların genellikle tamamen öznel olduğu düşünülmektedir. Ancak halüsinasyonun iki kısmı vardır: Biri bir beklenti (algılamaya hazır), diğeri ise bir anlamda spesifik olmayan uyarımdır. Halüsinasyonlar, “beyaz gürültü” ve diğer kararsız uyarımlardan gerekeni çıkararak beklentilerimizi “yerine getirir”. Bu şekilde, duştayken isimlerimizi duyuyoruz ya da gölgelerde bir yüz görüyoruz.

Aklımızda oluşturduğumuz görüntüler ne olacak? Elbette, niteliklerin zihinsel olduğunu kanıtlarlar! Ben iyi hayal gücü olan bir insanım. Hayallerim canlı teknikte! Ve yine de, son derece basit bir şey hayal etmeye çalıştığımda (örneğin, bu sarı “gülen yüz” düğmelerinden biri), bulamıyorum! Gülümsemenin veya gözlerin kısacık hissi, sarı “hissi” – ama asla tam algı. Aslında, rüyalarımın bu kadar canlı olmasının tek nedeni, onları gerçeklikle karşılaştıramayacağım bir konumda olmadığımıza inanmaya başladım!

Aynı argüman, beynin duyusal alanlarının elektriksel uyarımını içeren ünlü çalışmalar için de geçerlidir: Bir ışık parıltısı yaşamazsınız, eğer gerçekten bir ışık parlaması.

Bunun yerine, zihinsel bir görüntü, görüntüleri pasif olarak almaktan çok “çizme” meselesi haline getiren bilgileri bekleyen bir tarama ve tarama çeşididir. Bir şarkı hayal etmekle aynı şey: Boğazımdaki kasları şarkı söylüyor veya mırıldanıyormuşum gibi gevşediğini ve sıkıldığını hissediyorum! Görüntünün motor hareketlerine indirgenebileceğini önermiyorum. Aksine, motor hareketlerin varlığı, görüntülerin ekolojik veya ikonik değil, öngörülü olduğunu gösterir.

Son olarak, tren size yaklaştığında tren düdüğünün daha yüksek perdeye sahip olması, daha sonra sizi geçtikten sonra (ve mühendis arasında olduğu zaman) daha düşük perdeli hale gelmesi ile Kalite Gerçekçiliğini nasıl uzlaştırırız? Daha da dramatik bir şekilde, uzağa veya bize doğru hareket eden yıldızların astronomik kırmızı ve mavi değişimleri ile nasıl başa çıkabiliriz? Düdük sesi veya yıldızdan gelen ışık bir şekilde olası tüm perdeleri veya renkleri içeriyor mu?

Aslında yuvarlak masa üstünde farklı perspektifler alma konusuna benzer bir konudur: Bir açıdan oval, diğerinden yuvarlak, belki de üçte birinden ince bir dikdörtgen. Çok gerçek anlamda tüm bu şekilleri içerir, ancak gözlemcinin gözlenenle ilişkisi, olay yerinden bir yönü veya diğerini seçer. Gözlemcinin özel deneyimini sağlayan ses artı bağıl hız veya ışık artı bağıl hızdır. Beyaz ışığın spektrumun tüm renklerini içerdiğini tanımaktan daha zor değildir.


Bu yazı, bu nedenle, zor sorunla ilgili yapılacak başka bir şey olmadığını öne sürmeye çalışmamaktadır. Örneğin ışığın doğası, genel olarak “şekli” nin ne olduğunu ve sesin doğası ve diğer niteliklerden nasıl farklı olduğunu hala bilmiyoruz. En azından bir düşünce sorunu olarak, mavi neden farklı bir deneyim değil, inanılmaz derecede tiz bir ses olarak deneyimlenemez. Veya moleküllerin şekilleri neden inanılmaz derecede küçük kabarcıklar yerine tat ve koku olarak deneyimlenir? Henüz ormandan çıkmadık!

Ancak Kalite Gerçekçiliği gündemi biraz ilerlettiğine inanıyorum: Deneyimlerimizin gerçek olduğunu, tamamen zihne bağımlı olmadığını ve bilimsel olarak rahatlamış olduğumuz maddi gerçekliğin niteliklerinden tamamen boş olmadığını kabul ediyor. Kalite Gerçekçiliği bu yolla eski Yunanlılarla başlayan Natüralizm geleneğinin bir devamıdır.


Kalite gerçekçiliği, aşağıdaki filozofların ve bilim adamlarının eserlerini anlamama dayanmaktadır:

George Berkeley
Franz From
James J. Gibson
Edmund Husserl
William James
Kurt Koffka
Wolfgang Köhler
Maurice Merleau-Ponty
Ulric Neisser
F. S. C. Northrup
Robert Pirsig
Thomas Reid
Edgar Rubin
Hans Vaihinger
Max Wertheimer


© Copyright C. George Boeree 2002