Geliştirme, Etik Ticaret ve Özgür Yazılım

The source-page: http://danny.oz.au/freedom/ip/aidfs.html

Son sürüm 30 Kasım 1999

Soyut

Bu makale tarafından serbest yazılımın kabulü için politik ve etik durumda yapar Topluluk Yurtdışı Yardımcı ve diğer üyeleri Oxfam. Genellikle kalkınma ajansları ve benzer değerlere sahip diğer kuruluşlara uygulanabilir olmalıdır.

Özgür yazılım, en önemlisi kullanıcıları güçlendirmek için toplum gelişim süreçleri için belirgin pratik avantajlara sahiptir. Ancak, özgür yazılım hareketinin ideolojik temelleri ve sosyal/örgütsel yapısı da teorik düzeyde toplum gelişimi ile tutarlıdır.

Bu yazıdaki geri bildirim takdir edilecektir: ek vaka çalışmaları özellikle faydalı olacaktır. Bu alandaki tartışmalar için bir posta listesi de dahil olmak üzere, Yurtdışında bir Topluluk Yardımına uygun bilgi teknolojisi grubu kurulmuştur. (Bu makale aynı zamanda bir tartışma konusu Slashdot üzerinde.)

Içindekiler

 • Giriş
 • Yazılım: Sakıncalar ve Tehlikeler
 • Özgür Yazılımın Avantajları
 • Eylemde Ücretsiz Yazılım
 • Sonuç ve tavsiyeler

Giriş

Bilgilendirici mallar, dünya ticaretinin oldukça büyük ve artan bir kısmını oluşturur – ve marjlar daha yüksek olma eğiliminde olduğundan daha da büyük bir kâr payı oluşturur. (Microsoft’un kâr/ciro oranını General Electrics ile karşılaştırınız.) Bir “bilgi ekonomisi” yönündeki bu eğilim devam etmektedir. Etik ticaret ve uygun teknoloji politikaları bu nedenle bilgi ürünlerini kapsamalıdır.

Bazı mallarla birlikte, en önemli etik kaygılar üretimlerinde veya kullanım ortamlarına etkilerindedir. Örnekler buğday, demir, buzdolapları vb. Bu tür mallar, “herhangi bir kimsenin kötüye kullanılması veya sömürülmesini içermeyen şartlar altında üretilen ve sunulan” ve “çevre üzerinde en az olumsuz etkiye sahip” şartlar altında üretilen ürünleri sunan, Oxfam GB Etik Satın Alma Politikası taslağı kapsamındadır.

Söz konusu politika, silahlar ve bebek sütü tozunu özel durumlar olarak kabul ediyor. Ancak, üretimi ve teslimatı ufak çevresel ve etik kaygıları azaltacak veya azaltabilecek, ancak yine de kullanıcıların kaygılarını ve bağımsızlıklarını etkileme biçiminde önemli kaygıları etkileyebilecek silahlar ve bebek süt tozu dışında pek çok ürün var. Yazılımın bu kategoriye girmesi bu yazının çekişmesidir.

Bu makale yalnızca bilgisayar yazılımını ele almaktadır. Diğer fikri mülkiyet sorunları da büyük öneme sahiptir. Gen patentlerinde genetik değişkenliğin kontrolü buna bir örnektir; Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı telif hakkı ile ilgili anlaşmalar başka bir şey. (Sonuncusu, Çok Taraflı Yatırım Anlaşmasının yaptığı gibi aynı tür eleştirel bir yanıt almalıdır.)

Bu fikri mülkiyet haklarının uygulanması için bağlamıdır. Bu dünya pazarında bilgisine kapitalist gelişmenin önemli ve derinden antidemokratik yeni aşamadır. Dönüşümü bilgisi özelliği içine mutlaka ima gizlilik: ortak bilgi artık özeldir. Bu yeni ve soğutma aşamasında, iletişimin kendisi mülkiyet haklarını ihlal ediyor. Kendisi ve doğa onun topluca tarihsel ve özgürce gelişmiş bilgi – üretiminin özel ve pazarlanabilir yürürlüğe DTÖ insan ırkının bir evrensel kaynak, daha önce ne olduğunu değiştiriyor. (Allan Freeman, Dünyayı Tespit? GATT ve Dünya Ticaret Örgütü)

Sömürü sıklıkla dış şirketlerin ellerinde olsa bile, dünyanın birincil kaynaklarının büyük bir kısmı dünyanın “Güney” in yoksul ülkelerinde yer almaktadır. Diğer yandan, bilgi dağıtımını kontrol eden sistemler, zengin “Kuzey” de ezici bir şekilde merkezileştirilmişlerdir (sermayenin mülkiyeti gibi). Bu, kaynakların adaletsiz dağılımını azaltma girişimlerinde uzun vadeli bir bakış açısına sahip olan Oxfam International üyeleri gibi kuruluşlar için büyük endişe duymalıdır. Birleşmiş Milletler gibi Sürdürülebilir Kalkınma Ağı Programı diyor ki:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri şimdi gelişmekte olan ülkelerdeki tüm kalkınma sorunları ile başa çıkmak için çok önemlidir.

Eğitim eşitlik için bir bilgi ekonomisinin sonuçlarından bazıları bir Oxfam Uluslararası Eğitim Şimdi rapor sunar [DEAD http://www.caa.org.au/oxfam/advocacy/education/report/chapter1-3.html].


Yazılım: Sakıncalar ve Tehlikeler

Yazılımdaki potansiyel politik ve etik tehlikelerin aşağıdaki analizi, tamamlanma amaçlı değildir. Her türlü yazılıma eşit olarak uygulanan bir analiz de değildir. İşletim sistemleri, uygulama programlama arayüzleri ve birçok uygulamanın ve diğer birçok yazılım sisteminin bağlı olduğu toplu dağıtım yazılımları gibi bazı temel bileşenler vardır. Bunlar çevresel rolleri olan yazılım sistemlerinden daha kritiktir.

Gider

Yazılım genellikle çok pahalıdır. Sıradan bir ofis paketi için standart fiyat, dünyadaki çoğu insan için bir yıllık gelir olabilir. Bir özgür proje benimseyen Meksika projesi olarak [DEAD http://www.linux.org.mx/arturo/scholar/]

Bu karara varabilmenin birincil nedeni, tescilli yazılıma gidersek ödemek zorunda kalacağımız para türüydü: Win98 ve Office’e sahip her makine için 55 ABD doları, her NT lisansı için 500 ABD doları ve ortalama 6 iş istasyonu ve bir 140000 laboratuvarları için sunucu, bu çok para.

Yazılımda “indirimler” çoğu kez mevcut olsa da, bunlar ya satıcının ürünleri için yerel bir tekel kabul etme karşılığında ya da rakiplerin pahasına pazar payı kazanma girişimlerinde olma eğilimindedir. Örneğin, Microsoft’un NT’yi kullanması için üniversitelere ve kolejlere rüşvet verme [DEAD http://207.178.22.52/articles/currents/007.html].

Yazılım “korsanlık” olarak adlandırılan [DEAD http://www.corpwatch.org/corner/worldnews/twn/twn11.html], açıkça yazılım satın alamayan veya istemeyen kişiler için bir seçenektir ve gerçekten de Güney, telif hakkı yasasının çoğunlukla kötü uygulandığı bir yer. Ancak bu, kullanıcıları yasaların insafına sokarak, kendi yararlarına kullanabilecek kadar zengin ve güçlü olanlara karşı kırılganlıklarını arttırıyor. Ayrıca, kalkınma örgütleri kendi ülkelerindeki uygulamalara karşı savunmasızdır, bu nedenle bu tür uygulamaları destekleyemez veya teşvik edemezler.

Hem de yazılımın yukarı-ön maliyetleri gibi, genellikle gizli maliyetler vardır. Genellikle lisans bir kullanıcı başına maliyeti kullanıcı tabanı ve inhibe büyüme boyutu ile artacak böylece. Destek tescilli bir yazılım hemen hemen her zaman aşırı pahalı olması. Sık yazılım yükseltmeleri uyumluluğu ve işlevselliğini korumak (yeni sürümlerine yükseltmek için kullanıcıyı zorlama amacıyla, Word ardışık sürümlerinde dosya biçimi Microsoft tarafından kasıtlı değişiklik düşünün) gerekebilir. Ve yazılım, daha güçlü ve dolayısıyla daha pahalı gerektirecek, özellikle yükseltmeler, eğilimi donanım. Bu gizli maliyetler genellikle tekrarlayan vardır.

Açıklık Eksikliği

Açık standartlar ve protokoller tüketicilerin ve gerçekten de çoğu işletmenin çıkarları için: kullanıcılara seçenekler ve seçenekler sunarak gerçek pazar rekabetine izin veriyorlar. Kapalı standartlar ve protokoller ve teknik sırları, tam tersine, fayda sadece korumak ya göre piyasaların tekel kontrolü sağlanamayan isteyenler decommoditizing yazılımı. (Tescilli yazılım kutu, tabii ki, ama kadarı yok değil, açık standartları ve protokolleri kullanır.)

Güvenlik ve Gizlilik

Blackbox’a ait tescilli yazılımların kaynak kodu olmadan kullanılması, Truva atlarının tespit edilmesini oldukça zorlaştırdığı için güvenlik riskleri oluşturur. Bir yüksek profilli durumda Melissa virüsü. Aşırı bir durumda hükümet gözetimi geçerli: Avustralya hükümeti raporu (Walsh Raporu arka kapılar dinlemelerini sağlamak için kitlesel pazar ticari yazılım sokulacak güvenlik kurumları düzenlemek tavsiye etti, bölümler 6.2.10 ve 6.2.11 bakınız). Belki de paranoya ABD Ulusal Güvenlik Ajansı zaten yapılması gereken bunun için düzenlenmiş olduğunu düşünmek, ancak insanların hayatı söz konusu olduğunda, bir can gerçekten savunmasız Batı Papua veya Doğu Timor eylemciler katılmaktadırlar güven (diyelim) Microsoft Word?

Görünümünde bir gizlilik açısından, bazı endişe verici özellikleri vardır bilinen popüler tescilli yazılım paketleri içine inşa edildiği. Microsoft’un web sitesi tarafından belirlenen yazılımının kaydedilmesi üzerine Microsoft’a gönderilen bir tanımlayıcı yanı sıra çerezleri – Microsoft Windows ve Office’in son sürümleri benzersiz bir bilgisayar tüm belgelerde tanımlayıcı içerir. En açıkçası düdük-körükler ve aktivistleri – Adının korumaya çalışırken herkes için bu etkileri korkutucudur. (Bkz analizi [DEAD http://byte.com/features/1999/03/win98priv1.html] ve bir gazete haberinde CNET; Paul Ferris serbest yazılım için bariz bir argüman işaret “Şirketler, Gizlilik ve Açık Kaynak Yazılım”.)

Yeni Bağımlılıkların Yaratılması

Özel yazılım, bireylerin, kuruluşların ve toplulukların dış güçlere olan bağımlılığını artırır – tipik olarak kamu yararına hareket etme konusunda oldukça zayıf bir sicile sahip büyük şirketler. Kritik sistemlerde, destek, kurulum ve sorun çözme bağımlılıkları vardır. Yükseltmeler ve uyumluluk için bağımlılıklar vardır. Değişiklik veya genişletilmiş işlevsellik gerektiğinde bağımlılıklar vardır. Ruhsatlandırma yineleniyorsa, devam eden finansal bağımlılıklar var.

Siyasi bağımlılıklar da tescilli yazılım kullanımından kaynaklanabilir. Örneğin, en üst düzey Doğu Timor etki alanı .tp’yi barındırmak için saldırı altında bir İrlandalı ISS, bilgisayar korsanları ve topluluk aktivistleri tarafından yardım edildi [DEAD http://www.zdnet.co.uk/news/1999/4/ns-6857. html] (güvenli bir GNU/Linux kurulumu kurma). Bu saldırının muhtemelen Endonezya hükümetinin unsurlarının bağlanmasıyla gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, Endonezya’da önemli bir pazar mevcudiyetine sahip ticari bir satıcı görmek çok zor.

Buna neredeyse kesin paralellikler tarımda [DEAD http://www.rafi.org/], burada tohum çeşitlerinin ve genom dizilerinin patentlenmesi ve tohumsuz çeşitlerin oluşturulması [DEAD http://www.rafi.org/communique/19982.html] çiftçilere uzun vadeli bağımlılıklar empoze etmek için kullanılır.

 

Bir Analoji: Bebek Sütü Tozu

Kötü bebeklerde bebek süt tozu etkisi, (a Nestle kampanya/boykot yol açtı) patentli yazılım etkilerine bir benzerlik sağlamaktadır.

Bilgilerin Microsoft Word formatında Eritre’deki muhabirlere gönderilmesi, Nestle’den bebek sütü pudrasını Hintli annelere duyurmakla aynı seviyededir. Alıcıları, kendi çıkarlarına uygun olmayan ve kurtarılmaları kolay olmayan bir yoldan aşağıya inmeye teşvik eder. Görülebilen faydalar (doktor önerdi; bize gönderilen belgeleri okuyabiliriz) önemli olabilir ve ilgili ilk masraflar (emzirmeyi durdurmak ve süt tozuna geçmek; Microsoft Office’i kullanmaya başlamak için) sübvanse edilebilir, gizli veya sıfır (ile “korsanlık”), ancak uzun vadeli etkiler, alıcıları pahalı tekrarlayan girdilere bağımlı hale getirmek ve sonuçta çok yüksek maliyetlerle onları zorlamaktır.

Ayrıca, belgeler kolayca kopyalanabildiğinden ve belge biçimlerinde grup/çoğunluk standartlarına uyma konusunda güçlü baskılar bulunduğundan, bireyleri özel yazılım ve belge biçimlerine doğru itmek, yalnızca başlangıçta dahil olan kişileri değil, tüm toplulukları etkilemek için kartopu yapabilir.

Kendi kendine yardım kısıtlamaları

Tescilli yazılım sadece yeni bağımlılıklar yaratmaz: aktif olarak kendi kendine yardım, karşılıklı yardım ve toplum gelişimini engeller.

 • Kullanıcılar, yazılımı topluluktaki diğer kişilerle veya diğer topluluklarla özgürce paylaşamaz.
 • Yerel destek ve bakım sistemlerinin oluşturulması için olanaklar sınırlıdır.
 • Yazılımın yerel ihtiyaçlara uyacak şekilde değiştirilmesi mümkün değildir, bu nedenle toplulukları kendileri için uygun olmayabilecek zengin Kuzey kullanıcılarının ve şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış yazılımlarla terk etmek mümkün değildir.

 

Örnek: Dil DesteğiDil desteği, insanların ürünleri kendi amaçlarına uyarlamalarına ve yaşamlarını kontrol altına almalarına izin vermede özgür yazılımın avantajlarına iyi bir örnek sunar. İşletim sistemleri ve kelime işlem yazılımı sadece sınırlı sayıda dili desteklemektedir. İzlanda, dilini korumaya yardımcı olmak için, İzlanda’ya Microsoft Windows’a destek istiyor – ve hatta bunun için para ödemek istiyor. Ancak kaynak koduna erişmeden – ve onu değiştirme hakkı – tamamen Microsoft’un işbirliğine bağlıdır. (Seattle Times’daki bir makaleye bakın [oldu http://archives.seattletimes.nwsource.com/cgi-bin/texis.cgi/web/vortex/display?slug=icel&date=19980630] ve savunuyor Martin Vermeer’in bir makale yazılım yerelleştirme eksikliği kültürel çeşitliliğin için bir tehdittir.)

Bu özel durumun sonucu ne olursa olsun, İzlanda’nın neredeyse fakir ya da etkisiz bir ulus olduğu belirtilmelidir. Windows’un Aymara, Lardil veya diğer yerli dilleri destekleyecek şekilde değiştirilme umudu yoktur: bu tür özel yazılımların yaygınlaşması marjinalleşmesine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Buna karşılık, GNU/Linux işletim sistemine kaynak kodu mevcuttur ve serbestçe değiştirilebilir, böylece gruplar dilleri için destek ekleyebilirler. Örnek olarak, KDE Uluslararasılaşma Sayfasına bakınız. [DEAD http://www.kde.org/i18n.html] Ya da (KDE, GNU/Linux için bir masaüstü) Hint dilleri için GNU/Linux yerelleştirilmesine bir proje. Kaynak koduna erişimin izin verdiği türden bir başka örnek de Omega Dizgi Sistemi [DEAD http://www.serg.cse.unsw.edu.au/DoSE/research.html], “dünyadaki tüm dilleri, modern ya da eski, ortak ya da nadir olarak basmak için tasarlanan” ücretsiz TeX dizgi sisteminin değiştirilmesi; Bu tür bir uzantı veya değişiklik, tescilli kelime işlem paketleriyle mümkün değildir..

Sürdürülemez

Sürdürülebilir kalkınma sonlu olanlar üzerinde sınırsız kaynaklar desteklemelidir. Yazılım görünür olarak yenilenebilir bir kaynak, kar getiren şirketler tarafından kendi kontrolü, olmaya iken Ama “Fikri Mülkiyet”etkin bir sonlu kaynak haline döner.


Özgür Yazılımın Avantajları

Özgür Yazılım Nedir?

Özgür Yazılım Vakfı adlı “Ücretsiz Yazılım nedir?” Özgür yazılım için iyi bir tanıtım sağlar.

“Özgür yazılım”, kullanıcıların yazılımı çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve iyileştirme özgürlüğünü ifade eder. Daha doğrusu, bu dört çeşit özgürlüğü ifade eder:

• Herhangi bir amaç için programı yürütme özgürlüğü.
• Programın nasıl çalıştığını çalışma ve onu ihtiyaçlarınıza göre uyarlama özgürlüğü.
• Kopyaları yeniden dağıtma özgürlüğü, böylece komşunuzla paylaşabilirsiniz.
• Tüm topluluk yararına olması için programı geliştirme ve kamuya iyileştirmelerinizi yayınlama özgürlüğü.

Önemli bir nokta “özgür” özgürlük değil, fiyat anlamına gelir olmasıdır. Kullanıcılar, kopyalama, değiştirme ve dağıtmak, ve diğerleri ile paylaşmak için özgürlük varsa Yazılım sadece “serbest” dir. Bunun için bir anahtar zorunluluktur kaynak koduna erişim.

Özgür yazılımın öne çıkan örnekleri, birlikte tam bir işletim sistemi (Windows veya MacOS’a alternatif) oluşturan Linux çekirdeği ve GNU sistem ortamı ve aralarında% 50’den fazlasını sağlayan Apache web sunucusu ve sendmail posta taşıma aracısıdır. İnternet web siteleri ve dünya e-postalarının belki de% 80’ini işleyebilir.

Pragmatik Avantajlar

Her türlü etik ve politik düşünceden bağımsız olarak, özgür yazılım sistemlerinin konuşlandırılması için pratik ve teknik argümanlar da vardır.

• Bazı ücretsiz yazılım ürünleri yaygın daha güvenilir ve sağlam, daha güçlü ve onların tescilli muadillerinden daha güvenli ve makul bir argüman bu sadece tesadüfi değildir, ama bu yapılabilir olarak tanınan bir sonucu onların açık geliştirme, uygulama ve test.

İyi Rob Bos koyar onu 32bitsonline [DEAD http://www.32bitsonline.com/article.php3?file=issues/199902/abclinux11&page=1]

Özgür yazılım, özgür olmayan yazılımdan daha iyidir. Daha iyi çalışır, daha hızlı çalışır, daha uzun çalışır. Açık kaynaklı programlar denenir ve kanıtlanır, belirli görevleri yerine getirmek ve iyi yapmak için sürekli olarak her yönden bastırılır; ve basit sebeplerden dolayı, sadece kopyalarını satmak için değil, işe yazılmalarıdır. Özgür yazılım sadece daha iyi çalışmıyor, daha büyük boyutta çalışıyor. Açık kaynak kodlu bir uygulama, kaynak kodunu küçük ve sıkı bir grup yerine çok sayıda geliştiriciye verir. Özgür yazılım projeleri, bir geliştirme havuzuna ve eşdeğer bir özel geliştirme projesine göre birkaç kat daha yüksek bir etkin bütçeye sahiptir ve diğer tüm eşit şeyler göz önüne alındığında, çok daha büyük bir geliştirme ekibine erişimleri nedeniyle birçok kat daha hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Kodun hakem değerlendirmesi sadece bir hayal değil, nerede yazılırsa yazılsın, üstün uygulamalar yazmak için temel bir araçtır.

• Özgür yazılım tipik olarak, ortamın maliyeti (tipik olarak bir CD için birkaç dolar) veya ağ trafiği (bilgisayar ağları üzerinden dağıtım için) için elde edilebilir. Her zaman serbestçe dağıtılabilir. Bunun pratik faydaları açık olmalıdır, ancak bazı durumlarda özgür yazılımın fiyatı da politik öneme sahip olabilir:

Dünyadaki en fakir ülkelerden biri olan Hindistan’da yaşıyorum. Çok fazla parlak ve fakir insan var. Bugün Hindistan’da, giriş seviyesi programcısı (C bilgisi ama iş tecrübesi yok) ayda 100 dolar kazanıyor ve evde bilgisayar olması rutin değil. 250 $ ve altındaki giriş seviyesi bilgisayarlar, Hindistan’da milyonlarca alıcı çekecek ve bu da 250 ile 750 dolar arasındaki farkı çok büyük buluyor.

Endüstri uzmanları,% 80’i Microsoft işletim sistemi kullanan yaklaşık 200 milyon mevcut bilgisayara bakıyor. Bir sonraki milyar bilgisayar satışına odaklanmakta fayda var. Bunun içinde 0 $ ‘ın fiyat etiketini kritik bir ürün özelliği olarak görüyorum.

Ajay Shah – milyarlarca masaüstünde Unix? [DEAD http://freshmeat.net/news/1998/11/15/911138358.html]

• Ücretsiz yazılımlar, genellikle daha az yaşlı donanım ömrü uzatılabilmektedir kaynakların talep ediyor. Bu sağlar ne bir örnek olarak, dikkate Proje Bilgisayar Bankası, bir Avustralya girişim düşük gelirliler, toplum grupları ve dezavantajlı okullara GNU/Linux çalıştıran eski bilgisayar donanımı sağlama.

Bağımlılıklardan Özgürlük

“Toplum Yardımı Yurtdışında vizyonu insanların olduğu bir fuar dünya için olduğu kendi yaşamlarını kontrol, onların temel hak elde edilir ve çevre sürdürülür.” (Vurgu eklenmiştir)

Özgür yazılım çokuluslu şirketlere bağımlılık yaratmaz. Destek, genellikle ticari alternatiflerden çok daha iyi destek sağlayan kullanıcı grupları ve çevrimiçi topluluklardan gelir. Özgür yazılım sistemleri için ticari destek mevcuttur, ancak özgür yazılım kullanıcıları tek tedarikçilere veya satıcılara bağlanamaz.

Kaynak koduna erişim, kullanıcıların seçeneklerini büyük ölçüde artırır. Yalnızca yazılım paketlerinin sınırsız paylaşımına değil, aynı zamanda yerel ihtiyaç ve gereksinimlere uyacak şekilde kolayca değiştirilebilmesine olanak tanır.

Özgür yazılımın bağımlılıklardan kaçınmadaki değeri işletmeler ve hükümetler tarafından tanınmıştır.

Let Diyelim ki bir Fortune 500 şirketinde üst düzey teknik yönetici (CTO) ve sadece içeride göremez ve değiştiremez yazılımı ile stratejik iş sistemi hizmete bir tek satıcı bağlıdır yazılımı milyonlarca dolar harcanan belirtiyorlar. Şimdi bu sistemlerin iş planı ya da satıcının iş planı hizmet etmek değiştireceğiz?

…muhtemelen uzun anahtar altyapısı için satın alma kapalı kaynak yazılımların önce sorumsuzluk yüksekliği kabul edilir olmayacaktır.

Eric S. Raymond Entelektüel Sermaye [DEAD http://www.intellectualcapital.com/issues/issue173/item1329.asp]

“İskandinavya, Almanya ve Fransa Linux kullanımının başlıca merkezlerinden bazılarıdır. Bazı insanlar şirketler ve hükümet ABD’ye çok bağımlı olmaktan kaçınmak istiyoruz çünkü bu olduğunu söylemek – Microsoft okuma – ürünler“.

ÖSS Avrupa’da alıntı Kalle Dalheimer, [DEAD http://www.intraware.com/ms/mktg/indaa/itkc/osseurope.html]

Özgür yazılımın geliştirilmesi, gerekli beceri ve kaynaklara sahip kişiler tarafından yapılır – elde edilen ürünler, ihtiyacı olan herkes tarafından kullanılabilir.

Linux ile sistemi kullanan insanlar, sistemin [geliştiğini] [[etkilediğini] etkiler. Kontrolünü teslim etmemeniz anlamında demokrasidir. Herhangi bir şey yapabilir. Sizin [yetkin] olmanız gerektiği gerçeğine [kaynıyor], ama bu işi yapan insanları ayırmanın iyi bir yolu. Ve değişiklik yapmayan [insanlar] bile önerilerde bulunabilir, testler yapabilir ve bunun gibi şeyler yapabilir.

Linus Torvalds, upsidedown.com ile röportaj [DEAD http://www.upside.com/texis/mvm/story?id=379de85d0].

Paylaşılan değerler

Özgür yazılımların çoğu, işi yapmaya hazırlanan, doğru teknik becerilere (veya öğrenmeye istekli olan) herkese açık olan merkezi olmayan, toplum temelli gelişim süreçleri aracılığıyla üretilmiştir. Özgür yazılım kullanıcıları, yazılım geliştirme topluluklarına katılabilir ve mevcut yazılımın iyileştirilmesine ve geliştirilmesine ya da halihazırda var olanı temel alarak tamamen yeni programların geliştirilmesine katılabilir.

Birçok ücretsiz yazılım geliştirme projesi neredeyse model topluluk geliştirme projeleridir. Açık iletişime, kapsayıcılığa, kişisel ilişkilere ve bir bütün olarak topluluğun yararına çalışmaya dayanıyorlar. Bir yazıda Teknolojisi ve Zevk, Gisle Hannemyr esnaf geleneğinde ve Taylorizme karşı yerleştirerek, “korsan” toplumun tarihini anlatmaktadır. O piyasa zorunluluklarını olarak anlatılmaktadır:

hiyerarşileri reddet
güvensizlik otoritesi
ademi merkeziyetçiliği teşvik etmek
bilgi paylaşımı
topluluğa hizmet et

ve pozisyon açıklamaları arasında yer almaktadır:

bilgisayar artefaktları yaratırken, yalnızca gözlemlenebilir sonuçlar değil, aynı zamanda uygulama konusundaki işçilik teorisyenlerinden daha üstündür, yalnızca sanat eseri (güzellik, görünüş, yaş, ırk veya konum değil) üzerinde değerlendirilmelidir [NOWPAYTOVIEW http://www.theatlantic.com/unbound/digicult/dc990812.htm] bilgisayar aracılığıyla

Özgür yazılımın ve bununla ilişkili değişikliklerin uzun vadeli etkileri önemli olabilir:

Oscar Wilde, bir yerlerde, sosyalizmle ilgili sorunun, çok fazla akşam sürdüğünü söylüyor. Anarşizmin sosyal bir sistem olarak yaşadığı sorunlar da işlem maliyetleri ile ilgilidir. Ancak dijital devrim, siyaset ekonomisinin insan tarihi boyunca başka türlü değişmez olan iki yönünü değiştiriyor. Net dünyasında tüm yazılımlar sıfır marjinal maliyete sahipken, sosyal koordinasyon maliyetleri, büyük ölçekli ve çok çeşitli sosyal gruplandırmaların tamamen coğrafi sınırlama olmaksızın hızlı bir şekilde oluşturulmasına ve çözülmesine izin verecek kadar azaltılmıştır. Yaşamın maddi koşullarındaki bu temel değişiklik mutlaka kültürde eşit derecede temel değişiklikler üretir.

Eben Moglen, Anarşizm Muzaffer: Özgür Yazılım ve Telif Hakkı’nın Ölümü

Hala bir topluluk – Birçok yönden özgür yazılımın etik daha genel internet topluluğunun yansıtacak Net ticarileştirilmesi direnerek.

Eğitim ve Teknoloji Transferi

Özgür yazılım hem öğrenmeyi hem de denemeyi teşvik eder ve bundan faydalanır. Özgür yazılım eğitim kurumlarında yaygındır, çünkü kaynak koduna erişim özgür yazılımı öğretmek için ideal bir araç haline getirir: gerçekten de çok özgür yazılım öğrenme alıştırmaları olarak başlar.

Düşük başlangıç maliyetleri ve hızlı değişim nedeniyle, yazılım geliştirme ve bilgi ekonomisi daha çok Güney’in yüksek değerli endüstriler kurması, eski teknolojilere ve hatta üretim modlarına sıçraması için olası bir yol sunar. Gelişen Hint yazılım endüstrisi bariz bir örnek teşkil ediyor. Ancak bu endüstriler çok uluslu şirketlere ait tescilli ürünler ve protokoller üzerine kuruluysa, bu yalnızca tek taraflı bağımlılıkları güçlendirecektir. Ücretsiz yazılım vardır belirgin avantajları burada.

Özgür yazılım, yazlık endüstrisinden binlerce insanın işbirliğini içeren dünya çapındaki çabalara kadar her ölçekte işbirliğine dayalı, topluluk temelli bir gelişmeye katkıda bulunur. İnternet erişimi potansiyel olarak yoksullara, dünyanın geri kalanıyla doğrudan iletişim kurma, kendi fikirlerini ve bakış açılarını doğrudan sunma yeteneği sunar. Özgür yazılım geliştirme modeli ile birlikte, onların geleceğini belirleyecek teknolojiler ve sistemler oluşturmaya ve kalıplamaya katılmalarına izin verir.


Eylemde Ücretsiz Yazılım

Özgür yazılımın topluluk ve kalkınma kuruluşları için avantajları başkaları tarafından kabul edilmiştir: Yukarıda çizilen argümanlar sadece kalkınma kuruluşları için değil, hükümetler için ve hatta işletmeler için bile geçerlidir.

Birleşmiş Milletler

[DEAD http://www.unesco.org/events/latin/cd_linux_ing.html] UNESCO, Latin Amerika’daki topluluk, bilimsel ve eğitimsel projelere ücretsiz Linux CDROMları dağıtıyor.

LINUX’in Latin Amerika ve Karayipler modernleşmesinde çok önemli bir rol oynayabileceğine ve çok sayıda üniversiteye, koleje, okula ve eğitim merkezine, bu muhteşem aracı bilimsel ve kültürel olarak geliştirmek için Internet’e bağlanmasına izin verecek ağlar oluşturabileceğine inanıyoruz. seviyeleri. Birkaç kelimeyle, LINUX ülkeler arasındaki “teknolojik açığı” azaltmaya izin veren bir araçtır. LINUX, bölgemizdeki ekonomik kapasitelere göre uygulanan erişimin “en gelişmiş bilişim” olmalarına izin vermektedir. LINUX, en önemli şeyin “teknik kalite ve insan dayanışması” olduğu bilişim yapmanın yeni bir yoludur.

Ve UNDP Sürdürülebilir Bir Kalkınma Ağı Programı yürütüyor [DEAD http://www.sdnp.undp.org/home.html], Red Hat ve Corel desteği ile [DEAD http://www.corel.com/international/southafrica/news/august_10b_1999.htm].

Meksika’nın Scholar Net
[DEAD http://www.linux.org.mx/arturo/scholar/]

Meksika’daki her ilk ve orta dereceli okula bilgisayar ve net getirmeyi amaçlayan bir program olan “Bilgin Net” in proje lideri olarak çalışıyorum. Önümüzdeki beş yılda yılda 20 ila 35 bin laboratuvara toplam 140.000 merkez kurmayı bekliyoruz.

Maliyet, güvenilirlik ve yapılandırılabilirlik nedeniyle, özel sunucu seçeneklerini ve şimdi GNOME sayesinde özel masaüstü uygulama seçeneklerini yerine GNU/Linux kullanmayı planlıyoruz.

SatelLife

SatelLife, gelişmekte olan ülkelerin sağlık iletişimi ve bilgi ihtiyaçlarına hizmet etmek için uydu, telefon ve radyo ağ teknolojisi kullanan uluslararası kar amacı gütmeyen bir organizasyondur.

http://www.data.com/issue/981021/people.html [DEAD]

Yeni başlayanlar için Satellife çalışanları dünyanın en fakir ülkelerindeki kullanıcılar için yeterince ucuz ancak hayati önem taşıyan tıbbi bilgileri hızlı bir şekilde sunacak kadar güvenilir teknolojiler aramak ve ustalaşmak zorunda kaldı. Ve kurumun BT departmanlarının ekipman ve yazılım için sahip olduğu fonlar yoktu, bu yüzden kullanıcıları forumlara bağlamak için ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımlar kullandı. İnternet daha hayati bir araç haline geldiğinden Satellife, tarayıcıları olmayan kullanıcıların Web üzerinden bilgi alabilmelerini sağlamalıydı. Ayrıca, mümkün olan durumlarda ikinci el teçhizatı kullandı ve tavsiye için yüksek fiyatlı danışmanlar yerine araştırma enstitülerine ve tartışma gruplarına güvendi.

Littlefish Sağlık Projesi DEAD http://www.paninfo.com.au/intro/littlefishproject_homepage.htm

Proje Vizyonu: “Kullanıcı dostu hasta bilgileri oluşturmak ve gelişmekte olan dünyadaki veya uzak ve kırsal alanlarda veya ihtiyaç duyulan alanlarda toplum temelli sağlık bakımı sağlık kuruluşlarının kullanımına odaklanarak açık kaynak esasına dayalı bir sistemi hatırlamak.

(Ayrıca bir gazete hikayesi bakın Littlefish [DEAD http://www.it.fairfax.com.au/hardware/19990607/A44136-1999Jun7.html], ve Daniel L. Johnson tarafından bir makale DEAD http://lorenzo.uwstout.edu/QQMIM/medicalfreesource.htmltıbbi bilgi yönetiminde özgür yazılım.)

Avustralya Topluluk Yayını Derneği (CBAA)
CBAA tarafından GNU/Linux kullanımı için ateşli ama dikkatlice bir araya getirildi [DEAD http://www.physics.usyd.edu.au/~matthewa/cbaa/cbaa-server.html]. Hem teknik hem de etik gerekçelere dayanarak, bunların çoğu doğrudan kalkınma kuruluşları ile ilgilidir.

Açık kaynak hareketi ve Linux özellikle olduğunu, topluluk medyasının ruhunu paylaşan masif gönüllü kar amacı gütmeyen projelerdir. Başarılı ana yazılımı yaratma radikal alternatif bir hareket. Aslında, internet devrimi bağlıdır yazılım üretti aynı hareket bu. Şimdi hareketi son teknoloji üretti çok daha iyi ticari rekabet daha CBAA gereksinimlerine uyan. Teknoloji Linux’tur. Bir Linux sunucu CBAA gurur olabilir biridir.

(Ayrıca Newswire’ın yazılım politikası hakkındaki hikayesinde de bahsedilmiştir [DEAD http://newswire.com.au/9902/polit.htm].)


Sonuç ve tavsiyeler

Özgür yazılım hareketi, Yurtdışında Toplumsal Yardım Yardımı ve Oxfam International’ın kurallarına uygun prensipleri içerir. Özgür yazılım ürünleri, Oxfam International üyelerinin gereksinimlerine uygun, çoğu durumda alternatif mülk ürünlerden daha iyi olan araçlardır.

Bu nedenle şu önerilmektedir:

 • Kalkınma kuruluşları, etik satın alma ve uygun teknolojiye ilişkin politikalarına yazılım içermelidir; bu tür politikalar özgür yazılım kullanımını teşvik etmelidir.
 • Kalkınma örgütleri, proje ortaklarını, “kendi kaderlerini kontrol altına almalarını” ve gelişmiş dünyaya bağımlılıklarını azaltmalarını sağlayacak yazılım sistemlerinin dağıtımında teşvik etmeli ve onlara yardım etmelidir. Özgür yazılımın bu alanda sahip olduğu en büyük avantajları göz önünde bulundurmaları gerekir.
 • Kalkınma örgütleri sonuçta kendilerini tescilli yazılım zincirlerinden kurtarmaya çalışmalılar.

Danny Yee


Yazar biridir Topluluk Yardımı Yurtdışı yöneticileri, yönetim kurulu üyesi Elektronik Sınırlar Avustralya ve bir çalışanı Sydney Üniversitesi. Ama bu yazıda ifade edilen görüşler bireysel aittir ve bu kuruluşların herhangi birinin politikalarını yansıtmamaktadır.

Bu belge üzerinde geribildirim için Cameron tampion Mike Gifford Charlie Brady, Greg Taylor, Ronni Martin, ve Richard Stallman teşekkürler.


Copyright (C) 1999 Danny Yee

Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in any medium, provided this notice is preserved.